Fagdag kontor om taushetsplikt

- i og mellom kommunale helse- og sosialfaglige tjenester

Hva er de kontorfaglig ansattes utfordringer når det gjelder taushetsplikten i møte med barn, unge og deres familier?

Kurs

Dato: 17.04.2018
17.april kl. 09.30 – 15.30 Kaffe + registrering kl. 09.00

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 150

Pris: Kr 950,- inkl. enkel lunsj

Påmeldingsfrist: 28.03.2018

I plenumsforelesning og i gruppediskusjoner ser vi på de ulike lovverkene som omhandler taushetsplikten.

Du lærer om

  • Hva er reglene for taushetsplikten i og mellom de ulike tjenestene?
  • Hvordan håndterer vi reglene om taushetsplikten korrekt?
  • Hvilke muligheter og begrensninger setter taushetsplikten for et samarbeid mellom tjenestene?
  • Hva er det praktiske handlingsrommet innenfor dagens lovverk?

Kursholdere

Ragnhild Kverneland, advokat, Brækhus Advokatfirma.
Rettssaker/tvisteløsning, barnerett, barnevernrett,
familierett, helserett og forvaltningsrett.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenstene for barn og unge.

Målgrupper

Kontorfaglige ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier.

Annet

Annen info

Arrangør Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør

Deltakere fra barneverntjenestene kan kombinere denne dagen med et kurs påfølgende dag, onsdag 18.april, om elektronisk dokumentasjon, se
https://tinyurl.com/yd9d4yhe

Info til deltakere fra Familiens Hus/familiesentre:
Denne dagen erstatter den årlige fagdagen for kontorfaglige i Familiens hus/Familiesentre.

http://www.ks.no/contentassets/c777d56dd36d44b09f40b8d4ab649e6c/taushetsplikt---veileder-a4-ny-versjon-2013.pdf

Kontakt


Elisabeth Bjarkø

Studieleder


410 46 833

elisabeth.bjarko@r-bup.no

Les mer om Elisabeth


Marianne Brekke

Konsulent/resepsjonist


22 58 60 00

marianne.brekke@r-bup.no

Les mer om Marianne

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenstene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send