Fagdag for kontorfaglig ansatte i barnevernet

- Økonomi og rapportering - hva måles, hvorfor måles det og hvordan brukes tallene?

Kontorfaglig ansatte har en viktig rolle i registrering og rapportering. Fagdagen setter søkelys på sammenhengen dette arbeidet inngår i.

Kurs

Dato: 07.06.2017
7. juni 2017 kl 10.00 - 16.00. Registrering fra kl 09.30

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 150

Pris: Kr 950,- inkl. enkel lunsj

Påmeldingsfrist: 15.05.2017

Fra KS kommer Chriss Madsen som er seniorrådgiver i KS-Konsulent. Han jobber særlig med spørsmål knyttet til økonomiske analyser av kommunal tjenesteproduksjon, styring, kvalitet og KOSTRA.

Vi jobber med flere innledere, bl.a med et innslag fra en barnevernleder om hvordan tallene brukes/kan brukes lokalt. Informasjon om innledere vil bli lagt ut på RBUPs hjemmesider etter hvert som de blir klare.

Du lærer om

  • Økonomi og rapportering
Agenda

Kursholdere

Chriss Madsen, seniorrådgiver i KS-Konsulent


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Målgrupper

Barnevern
Kontorfaglig ansatte i barnevernet som jobber med – eller er interessert i å vite mer om – rapportering og økonomi

Barnevern

Kontakt


Reidunn Hallan

Prosjekt- og kurskoordinator


917 59 839

reidunn.hallan@r-bup.no

Les mer om Reidunn

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send