Elektronisk dokumenthåndtering - kontorfaglig

- Rapport og veileder fra KS, eksempel fra en barneverntjeneste og gruppediskusjoner.

Kan kontorfaglige påvirke utviklingen av elektronisk dokumenthåndtering i egen tjeneste?

Kurs

Dato: 18.04.2018
18.april kl. 09.00 – 15.00 Kaffe + registrering kl. 08.30

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 60

Pris: Kr 950,- inkl. enkel lunsj

Påmeldingsfrist: 28.03.2018

I plenumsforelesning, gjennom eksempel og i gruppediskusjoner ser vi hvor langt tjenestene er kommet, hva myndighetene forventer og hvordan man kan komme videre når det gjelder utviklingen av elektronisk dokumenthåndtering i barneverntjenesten.

Du lærer om

  • Håndtering av dokumentasjon i barnevernet
  • KS’ rapport og veileder
  • Ski barneverntjeneste presenterer sin digitale reise fra papir til fullelektronisk

Kursholdere

Anne Mette Dørum, Spesialrådgiver, KS
Janne Aspelund, konsulent, Ski barneverntjeneste


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenstene for barn og unge.

Målgrupper

Kontorfaglige ansatte i barneverntjenesten.

Annet

Annen info

Arrangør Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør

Denne dagen kan kombineres med et kurs dagen før, tirsdag 17.april, om taushetsplikten, se
https://tinyurl.com/yb9v5dp9

http://www.ks.no/contentassets/24143e4da9a54bd799e62d35efe6e8b5/veileder-for-handtering-av-dokumentasjon-i-barneverntjenesten-til-inter....pdf

Kontakt


Elisabeth Bjarkø

Studieleder


410 46 833

elisabeth.bjarko@r-bup.no

Les mer om Elisabeth


Marianne Brekke

Konsulent/resepsjonist


22 58 60 00

marianne.brekke@r-bup.no

Les mer om Marianne

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenstene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send