COS Gruppemodell - Oslo 2017-2019

- Circle of Security (COS) opplæring i Gruppemodellen (Virginiamodellen)

Circle of Security (COS) Virginia - Trygghetssirkelen er en manualbasert behandlingsmodell som har som mål å fremme trygg tilknytning. Foreldrene inviteres til å reflektere over barnets atferd, følelser og behov, for å fremme mentalisering og utvikle en mer sensitiv og utviklingsstøttene omsorg.

Etterutdanning

Dato: 29.05.2017
Kursbolk 1: 29. mai - 2. juni 2017 Kl. 10-16 dag 1 - deretter kl. 9-16 dag 2, 3 og 4 - Kl. 9-15 dag 5 - Kursbolk 2: 20. - 23. november 2017 (samme klokkeslett som kursbolk 1)

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 20 Fullt

Pris: Kr.16.000,- I tillegg kommer kr. 6.000,- per semester for veiledning.

Påmeldingsfrist: 27.03.2017

COS gruppemodellen er en forebyggende behandlingsmodell som kan være til hjelp for familier med barn i mild til moderat risiko for å utvikle tilknytningsproblematikk.

Behandlingsprogrammet består av 12 gruppesamlinger med 4–10 foreldre/foreldrepar. Hver samling varer ca. 1,5- 2 timer. Opplæring i gruppemodellen innebærer også en sertifisering i koding av fremmedromsituasjonen for bruk i COS. Opplæringen er basert på en manual som beskriver hvert trinn i gruppebehandlingen.

Trygghetssirkelen er basert på omfattende forskning om tilknytning og ble utviklet av Glenn Cooper, Kent Hoffman, Robert S. Marvin og Bert Powell.

Du lærer om

  • Første kursbolk – Kurs i tilknytningsteori og observasjon, gir en grundig innføring i tilknytningsteori og i observasjon av interaksjon mellom barn og foreldre basert på videoopptak av fremmedromsituasjonen. Målet er å øke forståelsen av kompleksiteten i tilknytningsrelatert atferd hos barn, og videre å gjøre deltakerne klare til å øve på å skåre videoopptak av fremmedrom på egenhånd. Skåringen skal ende i en vurdering av barnets tilknytningsstrategi.
  • Etter denne første kursbolken følger en periode på 4-5 måneder hvor deltakerne trener på skåring av fremmedrom ut fra COS- kodingsmanual. Hver deltaker skal øve seg på å skåre ca. 20 opptak av fremmedsituasjonen, hvor det følger med en fasit. Det er viktig å kunne sette av tid i denne treningsperioden. Før oppstart i kursbolk 2 skal deltagerne ha sendt inn skåringer av 12 sertifiseringsfilmer. Det kreves rett skåring på 9 av disse filmene for å bli sertifisert ved endt utdanning. (Det er imidlertid ikke nødvendig å være sertifisert i kodingen før oppstart i kursbolk 2, men egen skåring skal være sendt inn).
  • Andre kursbolk – Metodeopplæring, er innføring i det terapeutiske arbeide med Trygghetsirkelen i grupper. Arbeidet er manualbasert. Arbeidet med å rekruttere omsorgspersoner til gruppene starter etter andre bolk, slik at man raskt kommer i gang med å praktisere det man har lært.
  • Det gis veiledning gjennom to gruppeforløp. Gruppetimene tas opp film og danner grunnlaget for veiledning som foregår i grupper enten ved personlig oppmøte eller via Skype. Etter arbeid med minimum to gruppeforløp vurderes man for sertifisering som cos-gruppeleder. Etter endt opplæring må kursdeltakerne ha mulighet til å delta i vedlikeholdsaktivitet ca. 2 dager i året. Vedlikeholdsaktiviteten skal ivareta kompetansen som bygges opp slik at kvaliteten på arbeidet opprettholdes over tid.
Samlet informasjon om utdanningen i COS Gruppemodellen

Kursholdere

Psykologspesialist Hilde Melsom, RBUP Øst og Sør
Psykologspesialist Astri Lindberg, RBUP Øst og Sør
Psykologspesialist Kjersti Sandnes, RKBU Midt-Norge
Psykolog / PhD Heidi Jacobsen, RBUP Øst og Sør

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Målgrupper

Barnevern - Lege - Psykolog - Spesialhelsetjenesten
Psykologer, leger og andre som har minimum 3 årig helse- og sosialfaglig utdanning. Opplæringen passer for ansatte i 1. og 2. linjetjenesten. Forutsetninger for å delta i opplæringen: Arbeidsstedet må si seg villig til å tilrettelegge slik at kursdeltaker har tilstrekkelig tid avsatt både til å delta i selve opplæringen, til å praktisere metoden og til den påfølgende veiledningen som strekker seg fra opplæringen og frem til sertifisering. Vi anbefaler at det i opptreningsperioden gis anledning til å bruke ca. 10-20 % av arbeidstiden til arbeid med metoden for å kunne sikre god nok trening og høy kvalitet på arbeidet Kursdeltakerne må ha tilgang til et videokamera, pc for filmer og mulighet for å bruke Skype. I familiemodellen gjøres det opptak av fremmedromsituasjonen før og etter behandling, unntaksvis gjøres dette også i gruppemodellen.

Spedbarn Småbarn Førskolealder

Annen info

Arrangør Spedbarnsnettverket

Opplæringen består av et ni dagers kurs fordelt på to bolker

Første opplæringsuke:
COS kodekurs 29. mai - 2. juni 2017

Selve opplæringen i tilknytning og observasjon (Familiemodellen) 20. - 23. november 2017

Tu vil trenge:
Microsoft Office konto (gratis-Hotmail el.l)
VLC - Videolan Mediaplayer (gratis fra internett)
Laptop/MAC/PC som ikke er helt "sperret" med tilganger fra ditt arbeidsstedet.

Alt kursmateriell deles via Microsoft Office Sharepoint - "OneDrive sky" og store deler av utdanningen jobbes det med mange trenings- og sertifiserings filmer.

Bruk gjerne din e-postadresse fra en Mocrosoft Office konto ved påmelding til kurset.

Kontakt

Kursansvarlig

Psykologspesialist Hilde Melsom, RBUP Øst og Sør
E-post: hilde.melsom@r-bup.no

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send