COS Familiemodell - Oslo 2017-2019

- Circle of Security (COS) opplæring i Familiemodellen (Virginiamodellen)

Circle of Security (COS) Virginia - Trygghetssirkelen er en manualbasert behandlingsmodell som har som mål å fremme trygg tilknytning. Foreldrene inviteres til å reflektere over barnets atferd, følelser og behov, for å fremme mentalisering og utvikle en mer sensitiv og utviklingsstøttene omsorg.

Etterutdanning

Dato: 29.05.2017
Kursbolk 1: 29. mai - 2. juni 2017 Kl. 10-16 dag 1 - deretter kl. 9-16 dag 2, 3 og 4 - Kl. 9-15 dag 5 - Kursbolk 2: 20. - 23. november 2017 (samme klokkeslett som kursbolk 1)

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 25 Fullt

Pris: Kr.16.000,- I tillegg kommer kr. 6.000,- per semester for veiledning.

Påmeldingsfrist: 27.03.2017

COS familiemodellen er en behandlingsmodell som egner seg både for biologiske foreldre, fosterforeldre og adoptivforeldre med barn som har utviklet eller er i risiko for å utvikle tilknytningsproblematikk. Det arbeides terapeutisk med enkeltfamilier over ca. 20 uker, men lengden kan variere noe ut fra alvorlighetsgrad i familiens problematikk. Klipp fra opptak av fremmedromsituasjonen med familien brukes i arbeidet. Opplæring i familiemodellen innebærer også en sertifisering i koding av fremmedromsituasjonen for bruk i COS. Opplæringen er basert på en manual som beskriver hvert trinn i behandlingen av enkeltfamilier.

Trygghetssirkelen er basert på omfattende forskning innen tilknytning og ble utviklet av Glenn Cooper, Kent Hoffman, Robert S. Marvin og Bert Powell.

Du lærer om

  • Første kursbolk – innføring i tilknytningsteori og i observasjon av interaksjon mellom barn og foreldre basert på videoopptak av fremmedromsituasjonen. Målet er å øke forståelsen av kompleksiteten i tilknytningsrelatert atferd hos barn, og videre å gjøre deltakerne klare til å øve på å skåre videoopptak av fremmedrom på egenhånd. Skåringen skal ende i en vurdering av barnets tilknytningsstrategi.
  • Etter denne første kursbolken følger en periode på 4-5 mnd. hvor deltakerne trener på skåring av fremmedrom ut fra COS- kodingsmanual. Hver deltaker skal øve seg på å skåre ca. 20 opptak av fremmedsituasjonen, hvor det følger med en fasit. Det er viktig å kunne sette av tid i denne treningsperioden. Før oppstart i kursbolk 2 skal deltagerne ha sendt inn skåringer av 12 sertifiseringsfilmer. Det kreves rett skåring på 9 av disse filmene for å bli sertifisert ved endt utdanning. (Det er imidlertid ikke nødvendig å være sertifisert i kodingen før oppstart i kursbolk 2, men egen skåring skal være sendt inn).
  • Andre kursbolk – Metodeopplæring, er innføring i det terapeutiske arbeide med Trygghetsirkelen. Arbeidet er manualbasert. Det kliniske arbeide med familiene starter etter andre bolk, slik at man raskt kommer i gang med å praktisere det man har lært.
  • Det gis veiledning i ca. 2 år, og forgår i grupper ved personlig oppmøte eller på skype. Fremmedromopptak med familien, COS intervju med omsorgspersonen og terapitimene tas opp på film og danner grunnlaget for veiledningen, som enten foregår ved personlig oppmøte eller via Skype. Etter arbeid med minimum 2 familier vurderes man for sertifisering som cos- terapeut. Etter endt opplæring må kursdeltakerne ha mulighet til å delta i vedlikeholdsaktivitet ca. 2 dager i året. Vedlikeholdsaktiviteten skal ivareta kompetansen som bygges opp slik at kvaliteten på arbeidet opprettholdes over tid.
Samlet informasjon om utdanningen i COS Familiemodellen

Kursholdere

Psykologspesialt Astri Lindberg, RBUP Øst og Sør
Psykologspesialist Hilde Melsom, RBUP Øst og Sør
Psykologspesialist Kjersti Sandnes, RKBU Midt-Norge
Psykolog / PhD Heidi Jacobsen, RBUP Øst og Sør

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Målgrupper

Barnevern - Lege - Psykolog - Spesialhelsetjenesten
Psykologer, leger og andre som har minimum 3 årig helse- og sosialfaglig utdanning i tillegg til 2 års videreutdanning i terapeutisk arbeid. Opplæringen passer for ansatte i BUP og de som arbeider med tiltak i f.eks. barneverntjenesten. Terapeutene må kunne arbeid med familiene over tid. Forutsetninger for å delta i opplæringen: Arbeidsstedet må si seg villig til å tilrettelegge slik at kursdeltaker har tilstrekkelig tid avsatt både til å delta i selve opplæringen, til å praktisere metoden og til den påfølgende veiledningen som strekker seg fra opplæringen og frem til sertifisering som kan ta fra 2 år. Vi anbefaler at det i opptreningsperioden gis anledning til å bruke ca. 10-20 % av arbeidstiden til arbeid med metoden for å kunne sikre god nok trening og høy kvalitet på arbeidet Kursdeltakerne må ha tilgang til et rom med enveisspeil (evt. låne/leie) og videokamera, pc med redigeringsprogram for filmer og mulighet for å bruke Skype. I familiemodellen gjøres det opptak av fremmedromsituasjonen før og etter behandling, unntaksvis gjøres dette også i gruppemodellen.

Spedbarn Småbarn Førskolealder

Annen info

Arrangør Spedbarnsnettverket

Opplæringen består av et ni dagers kurs fordelt på to bolker.

Første opplæringsuke: Opplæring i tilknytning og observasjon 29. mai - 2. juni 2017

Selve opplæringen i tilknytning og observasjon (Familiemodellen) 20. - 23. november 2017

De som deltar i familiemodellen får inntil 100 timers veiledning. Dersom deltager ikke er ferdige etter 100 timers veiledning (innen ca.2 år) - må vi «reforhandle» ny avtale med hver enkelt student.

Du vil trenge følgende:
Microsoft Office konto (gratis-Hotmail el.l)
VLC - Videolan Mediaplayer (gratis fra internett)

Laptop/MAC/PC som ikke er helt "sperret" med tilganger til internett fra ditt arbeidsstedet.
Alt kursmateriell deles via Microsoft Office Sharepoint - "OneDrive sky" da det i store deler av utdanningen jobbes det med mange trenings- og sertifiserings filmer.

Bruk gjerne din e-postadresse fra en Mocrosoft Office konto ved påmelding til kurset.

Kontakt

Kursansvarlig

Hilde Melsom - epost: hilde.melsom@r-bup.no

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send