Barnevernsforum

- Nødvendig kunnskap for ansatte i kommunalt barnevern.

Nødvendig kunnskap for ansatte i kommunalt barnevern. Merethe Grasmo er en av prosesslederne for tjenestestøtteprogrammet i kompetanseutvikling i kommunalt barnevern. Kåre Olafsen har vært med på å utforme det faglige bidraget i kompetansesatsingen. Målet er bedre og mer enhetlig kvalitet. De vil presenterer nødvendig kunnskap for kommunalt barnevern som utgangspunkt for videre refleksjoner.

Kurs

Dato: 05.03.2018
Kl 09:00 - 12:00

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 40

Pris: Gratis

Påmeldingsfrist: 26.02.2018

Ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør er det etablert et barnevernsforum. Hensikten er å samle fagfolk fra praksis, undervisning og forskning for å dele informasjon om prosjekter og aktiviteter som kan fremme den psykiske helsen til barn og unge i barnevernet: kommunalt, statlig og i institusjon.

Forumet vil også bidra til diskusjon om metoder, tilnærminger og forståelsesformer i barnevernpraksis- og forskning.

Forumet er åpent for alle interesserte, og gratis.

Programmet for forumet 05.03.18: Nødvendig kunnskap for ansatte i kommunalt barnevern.
· Informasjon om Barnvernsforum.
· Hva er kompetanse? Hva er et kunnskapsbasert barnevern?
· Systematikk i undersøkelsesarbeid og beslutningsprosesser.
· Beslutninger om valg av hjelpetiltak.


Du lærer om

  • Erfaringsutveksling
  • Metoder og tilnærminger
  • Barnevernsforskning

Kursholdere

Merethe Grasmo har erfaring fra flere former for prosjekter angående kompetanseheving i kommunal barneverntjeneste, og er veldig opptatt av erfaringskunnskap og personlig kompetanse og etikk inn i dette verdibaserte feltet. Hun har arbeidet 25 år som sosionom/klinisk sosionom med hovedvekt i barnverntjenester, barne- og ungdomspsykiatri, og familievern. Som studieleder for sosionomene i spesialistutdannelsen og et særskilt ansvar for modulen «tverrfaglighet, brukermedvirkning og samhandling» er hun opptatt av å formidle praksisnær kunnskap.

Kåre S. Olafsen er klinisk spesialist med fordypning nevropsykologi og dr.philos fra Universitetet i Tromsø med avhandlingsarbeid på en tidlig intervensjon overfor for tidlig fødte barn (Vermontmodellen). Kåre jobber i seksjonen Forskergruppe førstelinjetjenester hos RBUP Øst og Sør og er særlig opptatt av temperament og foreldreveiledning i barnevernsarbeidet. Kåre er barnevernsforsker og jobber med opprettelsen av et forsker-praktiker nettverk hvor flere kommunale barneverntjenester inngår. Han er også involvert i et prosjekt som undersøker en skala som måler spedbarns temperament.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenstene for barn og unge.

Målgrupper

Barnevern
Fagfolk fra praksis, undervisning og forskning innen barnevern. Kommunalt, statlig og i institusjon.

Kommunale tjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kontakt


Marianne Brekke

Konsulent/resepsjonist


22 58 60 00

marianne.brekke@r-bup.no

Les mer om Marianne

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenstene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send