Barnevernforum

- Forskningsbasert kunnskap og erfaringsdeling

Ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør er det etablert et barnevernforum. Hensikten er å samle fagfolk fra praksis, undervisning og forskning for å dele informasjon om prosjekter og aktiviteter som kan fremme den psykiske helsen til barn og unge i barnevernet: kommunalt, statlig og i institusjon.

Kurs

Dato: 29.11.2017
30 august, 27 september, 25 oktober, 29 november Kl 13:45-15:00

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 20

Pris: Gratis

Påmeldingsfrist:

Forumet vil også bidra til diskusjon om metoder, tilnærminger og forståelsesformer i barnevernpraksis- og forskning.

Forumet er åpent for alle interesserte, det trengs ingen påmelding.

30.08 Førsteårs gruppeveiledning til fosterforeldre - resultater fra følgeforskning. Heidi Jacobsen, forsker, RBUP Øst og Sør (møterom 301).

27.09 Temperamentsteori i barnevernsarbeidet. Kåre S. Olafsen, forsker, RBUP Øst og Sør (møterom 306).

25.10 Kompetansesatsning i kommunalt barnevern: Hva er status? Studieleder Merete Grasmo og forsker Kåre S. Olafsen, RBUP Øst og Sør (møterom 301).

29.11 Innlegg om verdier i tiltaksvalg (presis tittel kommer). Ingerid Aamodt, studieleder, RBUP Øst og Sør (møterom 301).

Du lærer om

  • Erfaringsutveksling
  • Metoder og tilnærminger
  • Barnevernsforskning

Kursholdere

Kåre S.Olafsen, Heidi Jacobsen m.flere

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Målgrupper

Barnevern

Barnevern

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Send en mail til Marianne Brekke marianne.brekke@r-bup.no og oppgi hvilken dato du vil delta.

Kontakt

Kursansvarlig

Forsker Kåre S. Olafsen

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send