ASEBA - Oppfølgingsseminar

- ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment) – Oppfølgingsseminar

Denne workshopen vi gi mulighet til erfaringsutveksling og fordypning i arbeid med ASEBA som kartleggingsinstrument.

Etterutdanning

Dato: 30.05.2018
30. mai 2018 kl 10.00 - 15.30

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser:

Pris: Kr 950,- inkl lunsj

Påmeldingsfrist: 09.05.2018

Workshop-en vil være praktisk orientert, med diskusjon med deltakerne om erfaringer og spørsmål. Hovedvekt vil være på tolkning av ASEBA-resultater og bruk i praksis.

Du lærer om

  • Hvordan forstå resultatene ved bruk av ASEBA?
  • De ulike ASEBA-skjemaene, for førskolebarn og skolebarn/ungdom
  • Muligheter og begrensninger ved bruk av ASEBA
  • Bruk av ASEBA i praksisfeltet

Kursholdere

Forsker emerita, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Sonja Heyerdahl


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenstene for barn og unge.

Målgrupper

Lege - Psykolog - Spesialhelsetjenesten
Ansatte i BUP, PPT og andre relevante tjenester

Spesialisthelsetjenester Kommunale tjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Deltakerne bør ha gått på introduksjonskurs i ASEBA eller tilsvarende opplæring og bruke ASEBA i sitt arbeid.

Kontakt


Monica Werner

Kurskoordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenstene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send