Å ta kroppen på alvor

- Spiseforstyrrelser og selvskading - Beskrivelser, forståelse og tilnærmingsmåter

Hva virker i behandling av ungdom som selvskader og som sulter seg? Hvordan kan vi bidra og hva nytter?

Kurs

Dato: 06.04.2018
6. april 2018, kl. 9-15. Registrering fra kl. 8:30.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 150

Pris: Kr. 950,- inkl. enkel lunsj

Påmeldingsfrist: 23.03.2018

Selvskading og spiseforstyrrelser er ofte tegn på at følelsesreguleringen ikke fungerer så godt som den burde. Dårlig følelsesregulering handler om manglende evne til å tolerere ubehagelige følelser, redusere spenninger, tåle stress og oppleve selvkontroll. For hjelpe og støtte ungdom som sliter med selvskading og spiseforstyrrelser kreves tålmodige og kunnskapsrike profesjonelle som også klarer å ta vare på seg selv i en krevende hverdag.

Forventet læringsutbytte:
- Økt kunnskap om de uttrykk spiseforstyrrelser og selvskading gir
- Økt kunnskap om måter å ivareta seg selv som hjelper i krevende arbeidssituasjoner

PROGRAM:

09.00 - 11.00:
Hvordan forstå og møte unge som strever med mat, kropp og vekt? Forståelse gjennom beskrivelser v/Bente Sommerfeldt, psykologspesialist ved Villa Sult.

11.00 - 12.00:
Hvordan forstå og møte unge som selvskader? Selvskadingens funksjoner og bruksmåter. Hva hjelper? Mestringsplaner / Forts. v/Bente Sommerfeldt.

12.00 - 13.00: Lunsj

13.00 - 13.45:
Hvordan rammer det de rundt, inkludert oss? v/Bente Sommerfeldt

14.00 - 15.00:
Hvilke konsekvenser har hjelperrollen på livene våre? v/Annicken Martinez Aasen

Du lærer om

  • Hvordan forstå selvskading og spiseforstyrrelser og hva gjør det med meg?
  • Hvordan kan vi i førstelinjen bidra?
  • Hvordan ivareta seg selv som hjelper i arbeid med ungdom som har alvorlige psykiske plager?
  • Hvilke konsekvenser har hjelperollen på livene våre?

Kursholdere

Bente Sommerfeldt, psykologspesialist Villa Sult.

Annicken Martinez Aasen, psykologspesialist, avdeling psykisk helse, Helseetaten, Oslo Kommune.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenstene for barn og unge.

Målgrupper

Ansatte i barnevern, familievern, psykisk helsetjeneste, BUP, NAV, helsestasjoner og skolehelsetjeneste, ideelle organisasjoner, høyskoler og universitet.

SDQ Ungdom Spesialisthelsetjenester Kommunale tjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

I samarbeid med Helseetaten, Oslo kommune.

Kreditering: Det søkes godkjenning fra Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet og Norsk psykologforening.

Kontakt


Caroline Lund

Kurskoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline


Elisabeth Hellzén

Studieleder


980 37 337

elisabeth.hellzen@r-bup.no

Les mer om Elisabeth

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenstene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send