Kurs og utdanning

RBUP tilbyr kurs, etter- og videreutdanning for tjenestene for barn og unge.

Se også informasjon om vår Spesialistutdanning 

For deg som er student: Her kan du logge deg inn på ditt digitale klasserom i Fronter

KursTypeTemaOppstart
Oslostandard for tilvenning i barnehagen Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester 27.11.2017
Oslostandard for tilvenning i barnehagen Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester 27.11.2017
ASEBA Kurs Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 28.11.2017
Oslostandard for tilvenning i barnehage Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester 28.11.2017
Oslostandard for tilvenning i barnehagen Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester 28.11.2017
Barnevernforum Kurs Barnevern og familievern 29.11.2017
Oslostandard for tilvenning i barnehagen Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester 29.11.2017
Oslostandard for tilvenning i barnehagen Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester 29.11.2017
Fagdag for familiesentre i Sør høsten 2017 Kurs Ungdom - Kommunale tjenester 29.11.2017
Oslostandard for tilvenning i barnehagen Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester 30.11.2017
Oslostandard for tilvenning i barnehage Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester 30.11.2017
Fra brudd til sammenheng Kurs Spesialisthelsetjenester - Ungdom - Barnevern og familievern - Barn 04.12.2017
Å mestre et vanskelig liv Kurs Barn - Barnehage og skole - Ungdom - Kommunale tjenester 05.12.2017
Dialogkonferanse om brukermedvirkning Kurs Barn - Ungdom - Annet 06.12.2017
Rundtur i det familieterapeutiske landskapet Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 11.12.2017
Den nødvendige uroen Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester 12.12.2017
Oslostandard for tilvenning i barnehagen Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester 04.01.2018
Oslostandard for tilvenning i barnehagen Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester 04.01.2018
NBO opplæring - Helse Førde 2018 Etterutdanning Spedbarn 10.01.2018
Nettverk Ungdom Ungdom - Barnehage og skole 11.01.2018
Marte Meo 2018-2020 Etterutdanning Sped- og småbarn - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern - Barnehage og skole 11.01.2018
"Umotivert" ungdom Etterutdanning Spesialisthelsetjenester - Ungdom - Kommunale tjenester 16.01.2018
Mestrende barn nettverksmøte Kurs Barn - Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 22.01.2018
Hvordan krenkende barn blir syke voksne Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 26.01.2018
Fagdager kontorfaglig helsestasjoner i 2018 Kurs Ungdom - Barn - Sped- og småbarn 29.01.2018
Edinburghmetoden Kurs Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 30.01.2018
Tuning in to Kids - 2018 Kurs Barnehage og skole - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 31.01.2018
Familieterapi: Booster I Kurs Barnevern og familievern - Spesialisthelsetjenester 01.02.2018
Psykofarmakologikurs for leger i BUP Kurs Spesialisthelsetjenester 01.02.2018
Klinisk emnekurs i barne- og ungdomspsykiatri Kurs Spesialisthelsetjenester 02.02.2018
ASQ Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 05.02.2018
Psykisk helse i graviditet og barseltid Etterutdanning Sped- og småbarn - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 05.02.2018
ASQ:SE Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 06.02.2018
Religion og psykisk helse Kurs Annet 12.02.2018
Taushetsplikt i det tverrfaglige samarbeidet Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 13.02.2018
Parforholdets betydning Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 16.02.2018
NBO opplæring Bergen 2018 Etterutdanning Spedbarn 21.02.2018
Utdanning for kontorfaglig ansatte Videreutdanning Barn - Gravide - Sped- og småbarn - Ungdom 05.03.2018
Working Model of the Child Interview Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 08.03.2018
Familieterapi: Booster II Kurs Barnevern og familievern - Spesialisthelsetjenester 12.03.2018
Småbarnsdagene i Østfold 2018 Kurs Helsestasjon og andre kommunale helsetjenester - Sped- og småbarn - BUP - Barnevern 14.03.2018
NBO opplæring Oslo 2018 Etterutdanning Spedbarn 20.03.2018 Fullt
Kognitiv atferdsterapi ved sosial angst Kurs Barn - Ungdom 12.04.2018
Nevropsykologisk perspektiv på førskolealder Kurs Småbarn - Spedbarn 13.04.2018
Hypnose - Workshop åpen dag Etterutdanning Spesialisthelsetjenester 24.04.2018
Familieterapi: Booster III Kurs Barnevern og familievern - Spesialisthelsetjenester 14.05.2018
Familiearbeid-terapi 2018 - 2020 Etterutdanning Annet - Barn - Barnehage og skole - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Ungdom 04.09.2018
Crowell-prosedyren Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 17.09.2018
Oppmerksomt nærvær i samvær med barn og unge Etterutdanning Kommunale tjenester - Barnehage og skole - Ungdom 16.10.2018
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send