Kurs og utdanning

RBUP tilbyr kurs, etter- og videreutdanning for fagfolk i barnehage, skole, barnevern, kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester for barn og unge.

Se også informasjon om ny modell for spesialistutdanning

For deg som er student: Her kan du logge deg inn på ditt digitale klasserom i Fronter

KursTypeTemaOppstart
FASD utredning
Kartlegging og diagnostisering av barn med rusrelaterte skader.
Kurs Sped- og småbarn 22.08.2018
Nettverkssamling for overleger i BUP, Oslo, høst 2018
Årlig overlegesamling i Oslo - nettverk 1 øst
Nettverk Spesialisthelsetjenester 27.08.2018
NBO opplæring - Ringsaker 2018
Newborn Behavioral Observation
Etterutdanning Spedbarn 28.08.2018
Kognitiv atferdsterapi-FREMDELES LEDIGE PLASSER
Utdanning i kognitiv atferdsterapi (KAT) med barn og ungdom - deltidsstudium over to år.
Videreutdanning Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 30.08.2018
DC 0-5 - Høst 2018
Oppstartskurs
Kurs Sped- og småbarn 30.08.2018 Fullt
Familieterapi-FREMDELES LEDIGE PLASSER
Deltidsstudium over to år for endringsarbeid i familier og relasjoner.
Etterutdanning Barnehage og skole - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Ungdom 04.09.2018
Sped- og småbarns psykiske helse-LEDIGE PLASSER
Deltidsstudium over to år
Videreutdanning Spesialisthelsetjenester - Sped- og småbarn 06.09.2018
Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi LEDIGE PLASSER
RBUP tilbyr etterutdanning i utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og unge
Videreutdanning Spesialisthelsetjenester 06.09.2018
Mestringskatten for ungdom (14-17 år)
Mestringskatten for ungdom 6.-7. september 2018
Kurs Ungdom - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 06.09.2018
Utdanning i Klinisk hypnose og kommunikasjon
med fokus på barn, ungdom og deres familier.
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester - Ungdom 06.09.2018
Humle kan jo fly! (KR.SAND)
Mestring og resiliensfremmende arbeid med barn og ungdom med flyktningbakgrunn
Kurs Ungdom - Kommunale tjenester - BUP - Barnevern og familievern - Barnehage og skole - Barn 07.09.2018
Barnevernsforum.
Tverrprofesjonalitet i barneverntjenesten
Kurs Barnevern og familievern 10.09.2018
Tuning in to Teens
metode for foreldreveiledning
Kurs Kommunale tjenester - Ungdom - Barnevern og familievern - Barnehage og skole - BUP 10.09.2018 Fullt
Folkehelse og livsmestring i skolen
Nye fag. Endret praksis?
Kurs Barnehage og skole - Ungdom - Barn 11.09.2018
Interkulturell kommunikasjon (Ottestad - Stange kommune)
Hva innebærer det å være asylsøker og flyktning?
Kurs Barn - Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester - Ungdom 14.09.2018
Crowell-prosedyren
En samspillsobservasjon for barn i alderen 1 – 5 år
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 17.09.2018 Fullt
Videreutdanning for kontorfaglige i psykisk helsevern barn og unge
1.studieår 2018/2019 i Bergen
Videreutdanning Spesialisthelsetjenester 17.09.2018
Spesialistundervisning 2018-2020 - Barnevernspedagoger
Profesjonsgruppe klinisk barnevernspedagog
Spesialistutdanning Spesialisthelsetjenester 19.09.2018 Fullt
Spesialistundervisning 2018-2020 - Sykepleiere
Profesjonsgruppe klinisk spesialist i sykepleie og spesialsykepleie
Spesialistutdanning Spesialisthelsetjenester 19.09.2018
Spesialistundervisning 2018-2020 - Pedagoger
Profesjonsgruppe spesialist i klinisk pedagogikk
Spesialistutdanning Spesialisthelsetjenester 19.09.2018 Fullt
Spesialistundervisning 2018-2020 - Leger
Profesjonsgruppe for leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri
Spesialistutdanning Spesialisthelsetjenester 19.09.2018
Spesialistundervisning 2018-2020 - Sosionomer
Profesjonsgruppe kliniske sosionomer
Spesialistutdanning Spesialisthelsetjenester 19.09.2018 Fullt
Spesialistundervisning 2018-2020 - Psykologer
Profesjonsgruppe for psykologer spesialist barn og unge
Spesialistutdanning Spesialisthelsetjenester 19.09.2018
Spesialistundervisning 2018-2020 - Pedagoger
Profesjonsgruppe spesialist i klinisk pedagogikk
Spesialistutdanning Spesialisthelsetjenester 19.09.2018 Fullt
Familien i eksil
Psykososialt arbeid med familier som har vært på flukt
Kurs Ungdom 21.09.2018
Trenerutdanning: Å ta opp uro
Å ta opp uro er en metode for å ta opp en uro eller bekymring med den det gjelder.
Etterutdanning Annet 26.09.2018
Oppmerksomt nærvær for terapeuter trinn I
Lær å mestre stress, regulere følelser og egne reaksjoner i møte med andre
Kurs Spesialisthelsetjenester - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester 02.10.2018
Mestringskatten for barn
(7-13 år)
Kurs Barn - Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 08.10.2018
Hypnose - Workshop åpen dag
Developing your Hypnotic Skill Set to Facilitate Treatment of Children and Adolescents
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester 09.10.2018
Video Intervention Therapy (VIT)
Play, Attachment, and Video Intervention Therapy (VIT)
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester - Barn - Ungdom 11.10.2018
Tanker er bare tanker
Metakognitive samtaler med ungdom
Kurs Sped- og småbarn - Barn - Ungdom 12.10.2018
Oppmerksomt nærvær, relasjoner og livsmestring
Mindfulness og empati for bedre læringsmiljø i barnehage, skole og skolehelsetjeneste.
Etterutdanning Barnehage og skole - Barn - Kommunale tjenester - Ungdom 16.10.2018
Utviklingsstøtte og triangulerte samtaler - Oppfølgingssamling
En todagers Master Class med Reidun Hafstad og Haldor Øvreeide
Kurs Kommunale tjenester - Barnevern og familievern - Spesialisthelsetjenester 16.10.2018
Ungdomspsykiatri for førstelinjen - DAG 1
Kurs i ungdomspsykiatri for ansatte i skole og førstelinjetjenester
Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Ungdom 16.10.2018 Fullt
NBO opplæring - Ålesundområdet 2018
Newborn Behavioral Observation
Etterutdanning Spedbarn 17.10.2018
Testing av barn og ungdom – metoder, fortolkning og tiltak
Testing av barn og ungdom – metoder, fortolkning og tiltak
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 22.10.2018
"Umotivert" ungdom
Om hjelperens møte med "umotivert ungdom"
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester - Ungdom - Kommunale tjenester 22.10.2018
Hvordan fremme god søvn og forebygge søvnvansker hos spedbarn?
Babyen min sover ikke! - Hva kan jeg gjøre med det?
Kurs Sped- og småbarn 23.10.2018
Tidlig hjelp til hele familien
Edinburgh-metoden
Kurs Sped- og småbarn 25.10.2018
Fosterhjemmets indre liv
Hvordan utvikle gode emosjonelle relasjoner innad i fosterfamilien? Fagkonferanse for fosterforeldre og deres støttespillere
Kurs Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 27.10.2018
Psykofarmakologikurs for leger i BUP, DPS og allmennleger
Når den unge ruser seg: Legemiddelbehandling hos barn og unge og samtidig rusbruk
Kurs Spesialisthelsetjenester 01.11.2018
Boostersamling Mindfulness for terapeuter trinn II
RBUP Øst og Sør inviterer til en oppfølgningsdag i november.
Kurs Spesialisthelsetjenester - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester 07.11.2018
Gjennom barneøyne.
Barns møte med psykisk lidelse
Kurs Barn 09.11.2018
Nevroutviklingspsykologi
Nevroutviklingspsykologi – normalutvikling og de vanligste avvikene
Kurs Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 12.11.2018
Sårbare unge og læring
Hvordan hjelpe sårbar ungdom til å lykkes på skolen?
Kurs Kommunale tjenester - Ungdom 16.11.2018
Jeg vil snakke alene
Hvorfor, hvordan og når skal foreldre involveres i arbeid med ungdom?
Kurs Barn - Ungdom 22.11.2018
Ungdomspsykiatri for førstelinjen - DAG 2
Kurs i ungdomspsykiatri for ansatte i skole og førstelinjetjenester
Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Ungdom 27.11.2018 Fullt
Betydningen av tidlig innsats for sped- og småbarn og deres familier
Hvordan kan vi sammen styrke sped- og småbarnsfeltet videre?
Kurs Sped- og småbarn 30.11.2018
Barnevernsforum.
Balansen mellom systematikk og fleksibilitet.
Kurs Barnevern og familievern 03.12.2018
Erfaringskonferanse
Nevrofeltet barn og unge: Erfaringskonferanse 2018
Kurs Spesialisthelsetjenester 03.12.2018
Hjelp til engstelige barn - 2018
Tilknytning og regulering
Kurs Kommunale tjenester - Barnehage og skole - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Barnevern og familievern 04.12.2018
«Jeg trenger noen å være glad i.»
Møter mellom mennesker og utvikling av profesjonell kompetanse
Kurs Barnevern og familievern 07.12.2018
Videreutdanning i miljøterapi og ambulant arbeid 2019-2020
Videreutdanning i miljøterapi og ambulant arbeid for barn og unge
Videreutdanning Barnevern og familievern - Spesialisthelsetjenester - Barn - Ungdom 07.01.2019
Hypnose - Workshop åpen dag
Developing your Hypnotic Skill Set to Facilitate Treatment of Children and Adolescents
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester 08.01.2019
Edinburghmetoden
EPDS og støttesamtaler for nyansatte i kommunene
Kurs Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 14.01.2019
Ungdomspsykiatri for førstelinjen - DAG 3
Kurs i ungdomspsykiatri for ansatte i skole og førstelinjetjenester
Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Ungdom 17.01.2019 Fullt
Veilederutdanning i Kognitiv atferdsterapi 2019-2020
Fokus på barn og unge.
Etterutdanning Annet - Barn - Ungdom 24.01.2019
ASQ 2019
Ages & Stages Questionnaire (ASQ) - opplæring
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 28.01.2019
ASQ:SE 2019
Ages & Stages Questionnaire (ASQ:SE) - opplæring
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 29.01.2019
Barnevernsforum "Up 2 Date"
Generelt om barnevernsforum
Kurs Barnevern og familievern 11.02.2019
Taushetsplikt i det tverrfaglige samarbeidet
Til hinder eller hjelp i profesjonelle drøftinger? Praktisk rettet gjennomgang av gjeldende lovverk
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 12.02.2019
Å ta kroppen på alvor
Spiseforstyrrelser og selvskading - Beskrivelser, forståelse og tilnærmingsmåter
Kurs Barn - Ungdom - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 22.03.2019
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send