Kurs og utdanning

RBUP tilbyr kurs, etter- og videreutdanning for tjenestene for barn og unge.

Se også informasjon om vår Spesialistutdanning

For deg som er student: Her kan du logge deg inn på ditt digitale klasserom i Fronter

KursTypeTemaOppstart
De minste barna i barnehagen Kurs Førskolealder - Småbarn 02.08.2017
Nettverkssamling for overleger i BUP, Oslo Barn - Ungdom 28.08.2017
NBO opplæring Bærum 2017 Etterutdanning Spedbarn 29.08.2017
Barnevernforum Kurs Barnevern og familievern 30.08.2017
Foreldrekonflikter Kurs Barn 30.08.2017
Nettverksmøte DC 0-3 - 2017 Kurs Sped- og småbarn - BUP 30.08.2017
NBO erfaringsdag Kurs Spedbarn - Svangerskap 31.08.2017
Psykisk helse i graviditet og barseltid Etterutdanning Sped- og småbarn - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 04.09.2017
Familieterapi: Booster Kurs Barn 05.09.2017
Kognitiv atferdsterapi 2017- 2019 Videreutdanning Ungdom - Barn 07.09.2017 Fullt
Psykoterapi 2017 - 2019 Videreutdanning Spesialisthelsetjenester 07.09.2017 Fullt
Familiearbeid-terapi 2017 - 2019 Videreutdanning Annet - Barn - Ungdom 07.09.2017 Fullt
Sped- og småbarns psykiske helse 2017 - 2019 Videreutdanning Spesialisthelsetjenester - Sped- og småbarn 07.09.2017
Kognitiv adferdsterapi, videreutdanning Videreutdanning Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 07.09.2017 Fullt
Marte Meo 2017-2019 Etterutdanning Sped- og småbarn - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern - Barnehage og skole 12.09.2017
Utviklingsstøtte og triangulerte samtaler Etterutdanning Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 12.09.2017
Sårbare unge og læring Kurs Barn - Ungdom 15.09.2017
Working Model - Trondheim Kurs BUP - Barnevern 18.09.2017
RBUPS nye utdanning for kontorfaglig ansatte Ungdom - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern - Barn 20.09.2017
Observasjon og tilknytning Kurs Barnehage og skole - Barnevern og familievern 21.09.2017
Hypnose/hypnoterapi Etterutdanning Ungdom 21.09.2017
Sped- og småbarns psykiske helse Kristiansand Videreutdanning Småbarn - Spedbarn 21.09.2017
Hva trenger de yngste barna i barnehagen? Kurs Barnehage og skole - Sped- og småbarn 25.09.2017
Crowell-prosedyren Kurs Sped- og småbarn - Barn 25.09.2017
Oppmerksomt nærvær for terapeuter (heldags-) Kurs Spesialisthelsetjenester - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester 25.09.2017
Working Model of the Child Interview Kurs Gravide - Sped- og småbarn 26.09.2017
Fra systematisk observasjon til tiltak Kurs Barn - Barnehage og skole - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 29.09.2017
Crowell-prosedyren Kurs Sped- og småbarn - Barn 05.10.2017
Oppmerksomt nærvær for terapeuter (halvdags-) Kurs Spesialisthelsetjenester - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester 12.10.2017
Eksternaliserende problemer og atferdsvansker Kurs Ungdom 12.10.2017
Oppmerksomt nærvær i samvær med barn og unge Etterutdanning Kommunale tjenester - Barnehage og skole - Ungdom 17.10.2017
NBO opplæring - Haugesund (Helse Fonna) 2017 Etterutdanning Spedbarn 17.10.2017
Klinisk emnekurs i barne- og ungdomspsykiatri Kurs Ungdom 18.10.2017
Psykofarmakologikurs for leger i BUP Kurs Barn - Ungdom 19.10.2017
Narrativ intensivkurs Videreutdanning Barn - BUP - Kommunale tjenester - Ungdom 23.10.2017
Ledernettverk for familiesentre/Familiens Hus Kurs Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Ungdom - Barn 24.10.2017
Marte meo fagdag - 2017 Kurs Ungdom - Spesialisthelsetjenester - Sped- og småbarn - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern - Barnehage og skole - Barn - Annet 26.10.2017
Fagdag for psykologer i kommunene Kurs Kommunale tjenester - Barn - Ungdom 31.10.2017
Fagdag for familiesentre 2017 Kurs Barn - Kommunale tjenester 07.11.2017
ADBB opplæring - Oslo 2017 Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester 07.11.2017
Hjelp til engstelige barn - 2017 Kurs Kommunale tjenester - Barnehage og skole - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Barnevern og familievern 09.11.2017
Erfaringskonferanse for nevrofeltet/nevroteam Kurs Spesialisthelsetjenester - Barnehage og skole - Barnevern og familievern 13.11.2017
Krisepedagogikk - Larvik Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Ungdom 22.11.2017
Narrativ praksis - oppfølgingkurs Kurs Barnevern og familievern - Spesialisthelsetjenester 27.11.2017
ASQ Kurs Småbarn - Spedbarn 11.12.2017
ASQ:SE Kurs Småbarn - Spedbarn 12.12.2017
Utdanning for kontorfaglig ansatte Videreutdanning Barn - Gravide - Sped- og småbarn - Ungdom 05.03.2018
NBO opplæring Oslo 2018 Etterutdanning Spedbarn 20.03.2018
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send