Kurs og utdanning

RBUP tilbyr kurs, etter- og videreutdanning for fagfolk i barnehage, skole, barnevern, kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester for barn og unge.

Se også informasjon om ny modell for spesialistutdanning

For deg som er student: Her kan du logge deg inn på ditt digitale klasserom i Fronter

KursTypeTemaOppstart
Utdanning for kontorfaglig ansatte
Ny utdanning starter våren 2018. Utdanningen gir ikke studiepoeng.
Videreutdanning Barn - Gravide - Sped- og småbarn - Ungdom 05.03.2018
Barnevernsforum
Nødvendig kunnskap for ansatte i kommunalt barnevern.
Kurs Kommunale tjenester 05.03.2018
Mindfulness for terapeuter trinn II
Langsgående kurs i bruk av oppmerksomt nærvær i den terapeutiske kontakt med ungdom og foreldre.
Kurs Spesialisthelsetjenester - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester 05.03.2018
Videobasert veiledning og familiebehandling.
Dag 1 - Introduksjonsdag til kunnskapsgrunnlaget for Marte meo metoden
Kurs Sped- og småbarn - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern - Barn 05.03.2018
Working Model of the Child Interview
WMCI som metode for oppfølring og veiledning av foreldre
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 08.03.2018
Familieterapi: Booster II
Vedlikeholdskurs: familieterapistudenter
Kurs Barnevern og familievern - Spesialisthelsetjenester 12.03.2018
Oppmerksomt nærvær for terapeuter (halvdags-)
Lær å mestre stress, regulere følelser og egne reaksjoner i møte med andre
Kurs Spesialisthelsetjenester - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester 13.03.2018
Småbarnsdagene i Østfold 2018
Fagseminar om sped- og småbarns psykiske helse
Kurs Helsestasjon og andre kommunale helsetjenester - Sped- og småbarn - BUP - Barnevern 14.03.2018
Videobasert veiledning og familiebehandling.
Dag 2 - Introduksjonsdag til kunnskapsgrunnlaget for Marte meo metoden
Kurs Sped- og småbarn - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern - Barn 19.03.2018
NBO opplæring Oslo 2018
Newborn Behavioral Observation
Etterutdanning Spedbarn 20.03.2018 Fullt
Barnet i familieterapi
Barnet i familieterapi; kreativitet i trange tider
Kurs Barnevern og familievern 22.03.2018
Spedbarnsforskning sammen med praksisfeltet
åpent fagseminar
Kurs Sped- og småbarn 22.03.2018
NBO erfaringssamling region Vest - 2018
Haugesund
Kurs Sped- og småbarn 04.04.2018
Erfaringsseminar for Uro-trenere
En faglig fordypningsdag med utvikleren av «Å ta opp uro» Tom Erik Arnkil
Kurs Barn - Barnehage og skole - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Ungdom - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 05.04.2018
Å ta kroppen på alvor
Spiseforstyrrelser og selvskading - Beskrivelser, forståelse og tilnærmingsmåter
Kurs Barn - Ungdom - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 06.04.2018
Ledernettverk for familiesentre/Familiens Hus
Personalledelse. Å utvikle gode team på tvers av tjenester
Kurs Kommunale tjenester - Annet 11.04.2018
Kognitiv atferdsterapi ved sosial angst
Hvordan hjelpe ungdom med angstlidelse gjennom flerfamiliegrupper
Kurs Barn - Ungdom 12.04.2018
Nevropsykologisk perspektiv på førskolealder
Hvordan understøtte barn med mulige utviklingsvansker
Kurs Småbarn - Spedbarn 13.04.2018
Fagdag kontor om taushetsplikt
i og mellom kommunale helse- og sosialfaglige tjenester
Kurs Annet 17.04.2018
Elektronisk dokumenthåndtering - kontorfaglig
Rapport og veileder fra KS, eksempel fra en barneverntjeneste og gruppediskusjoner.
Kurs Annet 18.04.2018
DC 0-5 - Vår 2018
Oppstartskurs
Kurs Spesialisthelsetjenester - Sped- og småbarn 19.04.2018 Fullt
Hvordan besvare barn og unges invitasjoner?
Familieterapi
Kurs Barn 20.04.2018
Fordypningskurs: Tryggere Traumeterapeuter
Når utvikling er i fare. Arbeid med traumatiserte små barn og deres omsorgsgivere.
Kurs Barnevern og familievern - Sped- og småbarn - Kommunale tjenester 20.04.2018
Hypnose - Workshop åpen dag
Developing your Hypnotic Skill Set to Facilitate Treatment of Children and Adolescents
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester 24.04.2018
NBO opplæring - Rogaland 2018
Newborn Behavioral Observation
Etterutdanning Spedbarn 25.04.2018 Fullt
NBO erfaringssamling region Øst og Sør - 2018
Oslo
Kurs Sped- og småbarn 03.05.2018
Å forstå og bli forstått
Kommunikasjon og samarbeid mellom den profesjonelle og klienten når verdigrunnlaget er forskjellig
Kurs Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 03.05.2018
NBO erfaringssamling region Midt-Norge - 2018
-
Kurs Sped- og småbarn 04.05.2018
Interkulturell kommunikasjon
Hva innebærer det å være asylsøker og flyktning?
Kurs Barn - Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester - Ungdom 08.05.2018
Familieterapi: Booster III
Vedlikeholdskurs: familieterapistudenter
Kurs Barnevern og familievern - Spesialisthelsetjenester 14.05.2018
Barnets stemme i konflikten
Hvordan få barnas behov i sentrum når familien er preget av foreldrenes konflikter?
Kurs Barn - Kommunale tjenester - Ungdom - Barnevern og familievern 28.05.2018
ASEBA - Oppfølgingsseminar
ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment) – Oppfølgingsseminar
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 30.05.2018
Mestrende barn
Et lavterskeltiltak for triste og engstelige barn. Hensikten med kurset er opplæring for å starte barnegrupper.
Kurs Barn - Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 31.05.2018
Nettverk Ungdom
for fagfolk som arbeider med ungdom på ulike arenaer.
Kurs Ungdom - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnehage og skole - Barnevern og familievern 01.06.2018
Fagdag for barnevernfaglige veiledere
for studenter som har gjennomført nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning
Kurs Barnevern og familievern 05.06.2018
Fagdag for psykologer i kommunene
Utredning og behandling i kommunene. Psykologens ansvar og rolle i dette arbeidet.
Kurs Barn - Kommunale tjenester - Ungdom 08.06.2018
FASD utredning
Kartlegging og diagnostisering av barn med rusrelaterte skader.
Kurs Sped- og småbarn 22.08.2018
NBO opplæring - Ringsaker 2018
Newborn Behavioral Observation
Etterutdanning Spedbarn 28.08.2018
Kognitiv atferdsterapi 2018-2020
Utdanning i kognitiv atferdsterapi (KAT) med barn og ungdom - deltidsstudium over to år.
Videreutdanning Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 30.08.2018
DC 0-5 - Høst 2018
Oppstartskurs
Kurs Sped- og småbarn 30.08.2018
Familieterapi 2018 - 2020
Deltidsstudium over to år for endringsarbeid i familier og relasjoner.
Etterutdanning Barnehage og skole - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Ungdom 04.09.2018
Sped- og småbarns psykiske helse 2018 - 2020
Deltidsstudium over to år
Videreutdanning Spesialisthelsetjenester - Sped- og småbarn 06.09.2018
Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi
RBUP tilbyr etterutdanning i utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og unge
Videreutdanning Spesialisthelsetjenester 06.09.2018
Mestringskatten for ungdom (14-17 år)
Mestringskatten for ungdom 6.-7. september 2018
Kurs Ungdom - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 06.09.2018
Crowell-prosedyren
En samspillsobservasjon for barn i alderen 1 – 5 år
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 17.09.2018
Tanker er bare tanker
Metakognitive samtaler med ungdom
Kurs Sped- og småbarn - Barn - Ungdom 12.10.2018
Oppmerksomt nærvær i samvær med barn og unge
Mindfulness og empati for bedre læringsmiljø i barnehage, skole og skolehelsetjeneste.
Etterutdanning Kommunale tjenester - Barnehage og skole - Ungdom 16.10.2018
NBO opplæring - Ålesundområdet 2018
Newborn Behavioral Observation
Etterutdanning Spedbarn 17.10.2018
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send