Kurs og utdanning

RBUP tilbyr kurs, etter- og videreutdanning for fagfolk i barnehage, skole, barnevern, kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester for barn og unge.

Se også informasjon om ny modell for spesialistutdanning

For deg som er student: Her kan du logge deg inn på ditt digitale klasserom i Fronter

KursTypeTemaOppstart
Hypnose - Workshop åpen dag
Developing your Hypnotic Skill Set to Facilitate Treatment of Children and Adolescents
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester 24.04.2018
NBO opplæring - Rogaland 2018
Newborn Behavioral Observation
Etterutdanning Spedbarn 25.04.2018 Fullt
Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid
Hvordan forebygge fødselsdepresjon og hjelpe gravide og nybakte mødre som opplever dette?
Kurs Spesialisthelsetjenester - Sped- og småbarn - Kommunale tjenester - Barn 02.05.2018
NBO erfaringssamling region Øst og Sør - 2018
Oslo
Kurs Sped- og småbarn 03.05.2018
Hvordan kommunisere godt med minoritetsspråklige klienter?
Språklige barrierer og ulikt verdigrunnlag kan være utfordrende
Kurs Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 03.05.2018
NBO erfaringssamling region Midt-Norge - 2018
-
Kurs Sped- og småbarn 04.05.2018
Interkulturell kommunikasjon
Hva innebærer det å være asylsøker og flyktning?
Kurs Barn - Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester - Ungdom 08.05.2018 Fullt
Fagdag for familiesentre i sør våren 2018
Utviklingstraumer; forebyggende tiltak og tidlig innsats
Kurs Barn - Kommunale tjenester 08.05.2018
Familieterapi: Booster III
- Vedlikeholdskurs: familieterapeuter
Kurs Barnevern og familievern - Spesialisthelsetjenester 14.05.2018
Tuning in to Kids og Tuning in to Teens
Booster session
Kurs Ungdom - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnehage og skole - Barnevern og familievern 22.05.2018
Barnets stemme i konflikten
Hvordan få barnas behov i sentrum når familien er preget av foreldrenes konflikter?
Kurs Barn - Kommunale tjenester - Ungdom - Barnevern og familievern 28.05.2018
ASEBA - Oppfølgingsseminar
ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment) – Oppfølgingsseminar
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 30.05.2018
Mestrende barn
Et lavterskeltiltak for triste og engstelige barn. Hensikten med kurset er opplæring for å starte barnegrupper.
Kurs Barn - Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 31.05.2018
Nettverk Ungdom
for fagfolk som arbeider med ungdom på ulike arenaer.
Kurs Ungdom - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnehage og skole - Barnevern og familievern 01.06.2018
Barnevernsforum "Up 2 Date"
Generelt om barnevernsforum
Kurs Barnevern og familievern 04.06.2018
Tuning in to Kids - Juni 2018
foreldreveiledning om følelser og regulering
Kurs Barnehage og skole - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 04.06.2018
Fagdag for barnevernfaglige veiledere
for studenter som har gjennomført nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning
Kurs Barnevern og familievern 05.06.2018
Fagdag for psykologer i kommunene
Utredning og behandling i kommunene. Psykologens ansvar og rolle i dette arbeidet.
Kurs Barn - Kommunale tjenester - Ungdom 08.06.2018
SMART (juni)
Forebygge og behandle emosjonelle problemer hos ungdom i 1.linjen
Kurs Barnehage og skole - Spesialisthelsetjenester 11.06.2018
COS vedlikeholdsseminar 2018
Trondheim
NK Sped og små Spedbarn - Småbarn 12.06.2018
FASD utredning
Kartlegging og diagnostisering av barn med rusrelaterte skader.
Kurs Sped- og småbarn 22.08.2018
Nettverkssamling for overleger i BUP, Oslo, høst 2018
Årlig overlegesamling i Oslo - nettverk 1 øst
Nettverk Spesialisthelsetjenester 27.08.2018
NBO opplæring - Ringsaker 2018
Newborn Behavioral Observation
Etterutdanning Spedbarn 28.08.2018
Kognitiv atferdsterapi 2018-2020
Utdanning i kognitiv atferdsterapi (KAT) med barn og ungdom - deltidsstudium over to år.
Videreutdanning Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 30.08.2018
DC 0-5 - Høst 2018
Oppstartskurs
Kurs Sped- og småbarn 30.08.2018
Familieterapi 2018 - 2020
Deltidsstudium over to år for endringsarbeid i familier og relasjoner.
Etterutdanning Barnehage og skole - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Ungdom 04.09.2018
Sped- og småbarns psykiske helse 2018 - 2020
Deltidsstudium over to år
Videreutdanning Spesialisthelsetjenester - Sped- og småbarn 06.09.2018
Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi
RBUP tilbyr etterutdanning i utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og unge
Videreutdanning Spesialisthelsetjenester 06.09.2018
Mestringskatten for ungdom (14-17 år)
Mestringskatten for ungdom 6.-7. september 2018
Kurs Ungdom - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 06.09.2018
Utdanning i Klinisk hypnose og kommunikasjon
- med fokus på barn, ungdom og deres familier.
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester - Ungdom 06.09.2018
Humle kan jo fly!
Mestring og resiliensfremmende arbeid med barn og ungdom med flyktningbakgrunn
Kurs Ungdom - Kommunale tjenester - BUP - Barnevern og familievern - Barnehage og skole - Barn 07.09.2018
Barnevernsforum "Up 2 Date"
Generelt om barnevernsforum
Kurs Barnevern og familievern 10.09.2018
Folkehelse og livsmestring i skolen
Nye fag. Endret praksis?
Kurs Barnehage og skole - Ungdom - Barn 11.09.2018
Crowell-prosedyren
En samspillsobservasjon for barn i alderen 1 – 5 år
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 17.09.2018
Videreutdanning for kontorfaglige i psykisk helsevern barn og unge
1.studieår 2018/2019 i Bergen
Videreutdanning Spesialisthelsetjenester 17.09.2018
Spesialistundervisning 2018-2020 - Barnevernspedagoger
Profesjonsgruppe klinisk barnevernspedagog
Spesialistutdanning Spesialisthelsetjenester 19.09.2018
Spesialistundervisning 2018-2020 - Sykepleiere
Profesjonsgruppe klinisk spesialist i sykepleie og spesialsykepleie
Spesialistutdanning Spesialisthelsetjenester 19.09.2018
Spesialistundervisning 2018-2020 - Pedagoger
Profesjonsgruppe spesialist i klinisk pedagogikk
Spesialistutdanning Spesialisthelsetjenester 19.09.2018
Spesialistundervisning 2018-2020 - Leger
Profesjonsgruppe for leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri
Spesialistutdanning Spesialisthelsetjenester 19.09.2018
Spesialistundervisning 2018-2020 - Sosionomer
Profesjonsgruppe kliniske sosionomer
Spesialistutdanning Spesialisthelsetjenester 19.09.2018
Spesialistundervisning 2018-2020 - Psykologer
Profesjonsgruppe for psykologer spesialist barn og unge
Spesialistutdanning Spesialisthelsetjenester 19.09.2018
Familien i eksil
Psykososialt arbeid med familier som har vært på flukt
Kurs Ungdom 21.09.2018
Mestringskatten for barn
(7-13 år)
Kurs Barn - Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 24.09.2018
Trenerutdanning: Å ta opp uro
Å ta opp uro - en tilnærming til den nødvendige og vanskelige samtalen.
Etterutdanning Annet 26.09.2018
Tanker er bare tanker
Metakognitive samtaler med ungdom
Kurs Sped- og småbarn - Barn - Ungdom 12.10.2018
Oppmerksomt nærvær i samvær med barn og unge
Mindfulness og empati for bedre læringsmiljø i barnehage, skole og skolehelsetjeneste.
Etterutdanning Kommunale tjenester - Barnehage og skole - Ungdom 16.10.2018
NBO opplæring - Ålesundområdet 2018
Newborn Behavioral Observation
Etterutdanning Spedbarn 17.10.2018
Jeg vil snakke alene
Hvorfor, hvordan og når skal foreldre involveres i arbeid med ungdom?
Kurs Barn - Ungdom 22.11.2018
Barnevernsforum "Up 2 Date"
Generelt om barnevernsforum
Kurs Barnevern og familievern 03.12.2018
Barnevernsforum "Up 2 Date"
Generelt om barnevernsforum
Kurs Barnevern og familievern 11.02.2019
Taushetsplikt i det tverrfaglige samarbeidet
Til hinder eller hjelp i profesjonelle drøftinger? Praktisk rettet gjennomgang av gjeldende lovverk
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 12.02.2019
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send