Kurs og utdanning

RBUP tilbyr kurs, etter- og videreutdanning for tjenestene for barn og unge.

Se også informasjon om vår Spesialistutdanning

For deg som er student: Her kan du logge deg inn på ditt digitale klasserom i Fronter

KursTypeTemaOppstart
RBUPS nye utdanning for kontorfaglig ansatte Ungdom - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern - Barn 20.09.2017
Observasjon og tilknytning Kurs Spesialisthelsetjenester - Sped- og småbarn - Kommunale tjenester 21.09.2017
Hypnose/hypnoterapi Etterutdanning Spesialisthelsetjenester - Ungdom 21.09.2017
Sped- og småbarns psykiske helse Kristiansand Videreutdanning Småbarn - Spedbarn 21.09.2017
Hva trenger de yngste barna i barnehagen? Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester 25.09.2017
Crowell-prosedyren Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 25.09.2017
Oppmerksomt nærvær for terapeuter (heldags-) Kurs Spesialisthelsetjenester - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester 25.09.2017
Working Model of the Child Interview Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 26.09.2017
Barnevernforum Kurs Barnevern og familievern 27.09.2017
Fra systematisk observasjon til tiltak Kurs Barn - Barnehage og skole - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 29.09.2017
Crowell-prosedyren Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 05.10.2017
Oppmerksomt nærvær for terapeuter (halvdags-) Kurs Spesialisthelsetjenester - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester 12.10.2017
Behandling av utagerende atferd Kurs Ungdom - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern - Spesialisthelsetjenester 12.10.2017
Oppmerksomt nærvær i samvær med barn og unge Etterutdanning Kommunale tjenester - Barnehage og skole - Ungdom 17.10.2017
NBO opplæring - Haugesund (Helse Fonna) 2017 Etterutdanning Spedbarn 17.10.2017
Klinisk emnekurs i barne- og ungdomspsykiatri Kurs Spesialisthelsetjenester 18.10.2017
Psykofarmakologikurs for leger i BUP Kurs Spesialisthelsetjenester 19.10.2017
Familien som ressurs i arbeid med ungdom Kurs Barnehage og skole - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester - Ungdom 20.10.2017
Ledernettverk for familiesentre/Familiens Hus Kurs Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Ungdom - Barn 24.10.2017
Marte Meo fagdag - 2017 Kurs Ungdom - Spesialisthelsetjenester - Sped- og småbarn - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern - Barnehage og skole - Barn - Annet 26.10.2017
Individuell Plan Kurs Kommunale tjenester - Barn - Ungdom 27.10.2017
Marte meo manual Kurs Sped- og småbarn - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester - Barnevern og familievern - Barn 27.10.2017
Bayley III - Innføringskurs - Hamar 2017 Kurs Småbarn - Spedbarn 30.10.2017
Fagdag for psykologer i kommunene Kurs Kommunale tjenester - Barn - Ungdom 31.10.2017
Hypnose - Workshop åpen dag Etterutdanning Spesialisthelsetjenester 31.10.2017
Ledernettverk for kommunale tjenester Kurs Kommunale tjenester 06.11.2017
Fagdag for familiesentre 2017 Kurs Barn - Kommunale tjenester 07.11.2017
ADBB opplæring - Oslo 2017 Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester 07.11.2017
Hjelp til engstelige barn - 2017 Kurs Kommunale tjenester - Barnehage og skole - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Barnevern og familievern 09.11.2017
Familieterapi: Booster I Kurs Barnevern og familievern - Spesialisthelsetjenester 13.11.2017
Erfaringskonferanse for nevrofeltet/nevroteam Kurs Spesialisthelsetjenester - Barnehage og skole - Barnevern og familievern 13.11.2017
Interkulturell kommunikasjon - KRISTIANSAND Kurs Barn - Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester - Ungdom 13.11.2017
Ungdom, psykososial helse og samhandling Kurs Ungdom - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 17.11.2017
Fagdag for kontorfaglig ansatte i BUP Kurs Spesialisthelsetjenester 20.11.2017
Interkulturell kommunikasjon i kontorfaget Kurs Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 21.11.2017
Krisepedagogikk - Larvik Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Ungdom 22.11.2017
ASEBA Kurs Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 28.11.2017
Nettverk Ungdom Ungdom - Barnehage og skole 01.12.2017
Dialogkonferanse om brukermedvirkning Kurs Barn - Ungdom - Annet 06.12.2017
ASQ Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 11.12.2017
Rundtur i det familieterapeutiske landskapet Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 11.12.2017
ASQ:SE Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 12.12.2017
NBO opplæring - Helse Førde 2018 Etterutdanning Spedbarn 10.01.2018
Marte Meo 2018-2020 Etterutdanning Sped- og småbarn - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern - Barnehage og skole 11.01.2018
"Umotivert" ungdom Etterutdanning Spesialisthelsetjenester - Ungdom - Kommunale tjenester 16.01.2018
Familieterapi: Booster I Kurs Barnevern og familievern - Spesialisthelsetjenester 01.02.2018
NBO opplæring Bergen 2018 Etterutdanning Spedbarn 21.02.2018
Utdanning for kontorfaglig ansatte Videreutdanning Barn - Gravide - Sped- og småbarn - Ungdom 05.03.2018
Familieterapi: Booster II Kurs Barnevern og familievern - Spesialisthelsetjenester 12.03.2018
Småbarnsdagene i Østfold 2018 Kurs Helsestasjon og andre kommunale helsetjenester - Sped- og småbarn - BUP - Barnevern 14.03.2018
NBO opplæring Oslo 2018 Etterutdanning Spedbarn 20.03.2018
Hypnose - Workshop åpen dag Etterutdanning Spesialisthelsetjenester 24.04.2018
Familieterapi: Booster III Kurs Barnevern og familievern - Spesialisthelsetjenester 14.05.2018
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send