Forskning og publikasjoner

RBUP forsker på hvordan tjenestene for barn og unge kan forbedre organisering, utredning, behandling og oppfølging. Vi samarbeider med tjenestene for barn og unge samt brukerne for å identifisere kunnskapsbehov. RBUP arbeider også aktivt for å stimulere forvaltningen og tjenesteeiere til å prioritere forskningsbasert tjenesteutvikling og bidrar i regionale, nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.

Forskningsprosjekter

Skal hjelpe barn i barnevernet med å mestre skolenForskningsprosjektet «Kunnskapsoverføring i Barnevernet (KOBA): Bedre skoleprestasjoner for barn i risiko» skal gi barnevernstjenestene anvendelig kunnskapsbasert kompetanse på å hjelpe barn og familier i barnevernet med skole.

Les mer

Vil finne ut hva som er viktig for ungdom«Hva er viktig for deg?» (HEVD) er et forskningsprosjekt for å styrke ungdommers brukermedvirkning i møte med kommunale psykiske helsetjenester.

Les mer

Et lavterskeltilbud for engstelige og triste barnI TIM-studien undersøker vi om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre har nytte av å delta i tiltaket Mestrende Barn.

Les mer

Publikasjoner

Vis alle

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send