Vi tilbyr

  • Vi samarbeider med kommuner, spesialisthelsetjenesten og barnevern om kvalitetsarbeid i tjenestene for barn og unge.


  • RBUP tilbyr kurs, etter- og videreutdanning for tjenestene for barn og unge.


  • Vi gjør oppmerksom på at RBUPs spesialistutdanning er i endring og at vi arbeider med ny modell for spesialistutdanning. Informasjon om den nye modellen kommer i løpet av oktober/november 2017.


  • RBUPs fagressurser er utviklet for å gjøre det enklere for deg som jobber i tjenestene å finne oppsummert forskningsbasert kunnskap.


  • Her finner du vår oversikt over kartleggingsverktøy som brukes i tjenestene for barn og ungdom, lenker til nettsider og informasjon om hva som kreves for å bruke de ulike verktøyene.


  • RBUP forsker på hvordan tjenestene for barn og unge kan forbedre organisering, utredning, behandling og oppfølging. Vi samarbeider med tjenestene for barn og unge samt brukerne for å identifisere kunnskapsbehov. RBUP arbeider også aktivt for å stimulere forvaltningen og tjenesteeiere til å prioritere forskningsbasert tjenesteutvikling og bidrar i regionale, nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.


  • Her finner du våre metoder og tiltak.


Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send