Vi tilbyr

 • RBUP tilbyr kurs, etter- og videreutdanning for tjenestene for barn og unge.


 • Vi gjør oppmerksom på at RBUPs spesialistutdanning er i endring og at vi arbeider med ny modell for spesialistutdanning. Informasjon om den nye modellen kommer i løpet av oktober/november 2017.


 • RBUP tilbyr kompetanseheving som kurs og foredrag på forespørsel for tjenester som arbeider med barn og unge og deres familier.


 • RBUP samarbeider med kommuner, spesialisthelsetjenesten og barnevern om evalueringsarbeid i tjenestene for barn og unge.


 • RBUP samarbeider med kommuner, spesialisthelsetjenesten og barnevern om kvalitetsutvikling i tjenestene for barn og unge.


 • RBUP tilbyr flere nettverk for ledere og nøkkelpersoner i tjenestene for barn, unge og deres familier. Nettverkene har som mål å gi faglig støtte, læring og fellesskap.


 • Vi samarbeider med kommuner, spesialisthelsetjenesten og barnevern om kvalitetsarbeid i tjenestene for barn og unge.


 • RBUP tilbyr opplæring og veiledning i ulike metoder og tiltak innen barn og unges psykiske helse og velferd.


 • Velkommen til RBUPs bibliotek. Vi hjelper deg med litteratur om barn og unges psykiske helse.


 • RBUPs fagressurser er utviklet for å gjøre det enklere for deg som jobber i tjenestene å finne oppsummert forskningsbasert kunnskap.


 • Her finner du vår oversikt over kartleggingsverktøy som brukes i tjenestene for barn og ungdom, lenker til nettsider og informasjon om hva som kreves for å bruke de ulike verktøyene.


 • RBUP forsker på hvordan tjenestene for barn og unge kan forbedre organisering, utredning, behandling og oppfølging. Vi samarbeider med tjenestene for barn og unge samt brukerne for å identifisere kunnskapsbehov. RBUP arbeider også aktivt for å stimulere forvaltningen og tjenesteeiere til å prioritere forskningsbasert tjenesteutvikling og bidrar i regionale, nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.


Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send