Kurs og utdanning

RBUP tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber i tjenestene for barn og unge.

Kurskalender

Våre målgrupper

Jobb kunnskapsbasert

RBUPs kunnskapsressurser gjør systematisk innhentet forskningskunnskap om barn og unge lett tilgjengelig.

Forskning

RBUP driver praksisrelevant forskning for å forbedre tjenestene for barn og unge.

Prosjekter og publikasjoner

Fagblogg og aktuelle saker