Oppsummert forskning

Har du en travel hverdag og synes det kan være vanskelig å bruke tid til å finne fram til den beste tilgjengelige forskningsbaserte kunnskapen? Vi i RBUP ønsker å hjelpe deg og har derfor utviklet nettressursen IN SUM.

IN SUM er et ledd i RBUPs satsning på forskningsformidling og er en søkbar nettbasert database for oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd.  Nettressursen drives i regi av RBUP på oppdrag fra Helsedirektoratet og Bufdir, og vårt felles formål om «å øke kvalitet og innovasjon i tjenestene innen alle sentrale områder i arbeid med barn og unges psykiske helse og barnevern».

Hva er oppsummert forskning? 

Oppsummert forskning er den forskningsbaserte kunnskapen vi vil anbefale at du oppsøker først, fordi det gir en samlet oversikt over forskningsresultater fra flere studier om samme problemstilling. Slik forskning kjennetegnes av at forfatterne har brukt en systematisk og åpen framgangsmåte for å finne, vurdere og oppsummere, og derfor vil du få tilgang til svært god og pålitelig forskningsbasert kunnskap. (Avsnittet må også svare på hvorfor oppsummerrt forskning er bedre enn metaanalyser).

Hvordan bruke IN SUM?

I IN SUM kan du søke enten ved å krysse av i en eller flere av kategoriene på forsiden, eller skrive inn et søkeord. Fra trefflisten kan du klikke deg videre inn på en systematisk oversikt du er spesielt interessert i, og finne et sammendrag, en lenke til selve oversikten og forskere i RBUP Øst og Sørs kvalitetsvurdering av den.

Målet med IN SUM

Hensikten er å bidra til kunnskapsbasert praksis i tjenestene ved å gjøre pålitelig, oppdatert og relevant oppsummert forskning tilgjengelig for klinikere, tjenesteledere og myndigheter. IN SUM skal være så oppdatert og omfattende at du kan være sikker på å finne alle systematiske oversikter i hele verden som handler om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Våre forskere har gått gjennom nesten 40.000 titler og over 4000 publikasjoner for å finne de nesten 600 systematiske oversiktene som er lagt inn i databasen per i dag - og databasen utvides stadig.

04.05.2017  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send