Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: vel blast nurse family partnership apningskonferanser i slutten av forrige uke

Sølvi Skjørestad Johnsen

Sølvi Skjørestad Johnsen er seniorrådgiver i Nurse Family Partnership.

Bente Ulleberg

Spesialrådgiver hos Nurse Family Partnership.

NFP-sykepleier/jordmor, engasjement

Avdeling kommunale barn- og ungetjenester arbeider inn mot førstelinjetjenester. Nurse Family Partnership-programmet (NFP) ble utviklet i USA på 1970-tallet, og har siden blitt videreutviklet og tilpasset for bruk i flere europeiske land.

NFP-sykepleier/jordmor: engasjement

Avdeling kommunale barn- og ungetjenester arbeider inn mot førstelinjetjenester. Nurse Family Partnership-programmet (NFP) ble utviklet i USA på 1970-tallet, og har siden blitt videreutviklet og tilpasset for bruk i flere europeiske land.

Hans Bugge Bergsund

Hans Bugge Bergsund er forskningskoordinator og seniorkonsulent, og jobber med evaluering av adopsjonsforberende kurs, oppfølging av fosterhjemsbarn og utprøving av Nurse-Family Partnership i Norge.

Emma Johanne Broberg

Emma Johanne Broberg er rådgiver hos Nurse Family Partnership.

Bente Kristin Høgmo

Bente Kristin Høgmo er veileder hos Nurse Family Partnership.

Silje Margrethe Jensen

Silje Margrethe Jensen er seniorrådgiver i Nurse Family Partnership.

Grete Olsen-Hagen

Seniorrådgiver hos Nurse Family Partnership.

Trine Ragde

Seniorrådgiver hos Nurse Family Partnership.

Kristin Lund

Jeg er særlig opptatt av forebygging og tidlig innsats til nybakte familier som har utfordringer knyttet til foreldrerollen og har god tro på hjemmebesøk som arbeidsform.

Shjamilla Thoresen

Seniorrådgiver hos Nurse Family Partnership.

Brit Espevik

Brit Espevik er konsulent hos Nurse Family Partnership.

Hilde Edvardsen

Hilde Edvardsen er konsulent hos Nurse Family Partnership.

Familie for første gang

Familie for første gang er et intensivt oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som har behov for ekstra støtte i graviditet og i barnets to første leveår. RBUP er ansvarlig for å prøve ut programmet i Norge.

Heidi Duesund Hansen

Heidi Duesund Hansen er seniorrådgiver hos Nurse Family Partnership.

Tine Gammelgaard Aaserud

Jeg er særlig opptatt av det forebyggende perspektivet og viktigheten av å komme tidlig i gang med samarbeid med vordende foreldre for bedre psykisk og sosial helse for barn og deres familier. Jeg mener det tverrfaglige samarbeid er avgjørende for å tilby de beste tjenestene.

Post. doc-stipendiat: 100 % engasjement i tre år

Avdeling kommunale barn- og ungetjenester arbeider inn mot førstelinjetjenester. Forskningsrådet har bevilget midler til en post doc.-stipendiat der stillingen er knyttet til prosjektet «kunnskapsoverføring i barnevernet: Bedre skoleprestasjoner for barn i risiko (KOBA)».

John Kjøbli

John Kjøbli er forsker og jobber som seksjonsleder for Forskergruppe annenlinjetjenester.