Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: traumer

Helen Johnsen Christie

Fra 1. oktober 2011 har Helen Christie trådt til side for å arbeide i en fagstilling ved RBUP Øst og Sør. Som fagperson vil hun særlig fokusere på traumer og resiliensfeltet, samt internasjonalt arbeid.

Spesialrådgiver

Vi søker en person som kan styrke vårt arbeid med kompetanseutvikling for alle som arbeider med forebygging av selvmord og selvskading, i spesialisthelsetjeneste og i kommune.

Kristian Rognstad

Jeg er særlig opptatt av å gjennomføre velbegrunnede, godt designede evalueringer av behandling for å få klarest mulig svar på hvordan vi best kan hjelpe barn og ungdom.