Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: to dagers kurs i mindfulness

Trygghetssirkelen

Circle of Security (COS), eller trygghetssirkelen på norsk, er en brukervennlig modell for analysere og tolke barns handlinger, følelser og behov for å kunne veilede foreldre i utviklingsstøttende omsorg. Modellen har som mål at barnet utvikler en trygg tilknytning til sine foreldre.

Kompetanse til barselavdelingen

Fra 2016 skjedde det noe med brukertilfredsheten ved barselavdelingen på Bærum sykehus. Foreldrene var plutselig mer fornøyde etter at barselavdelingen hadde begynt å ta i bruk metoden Newborn Behavioral Observation (NBO). RBUP Øst og Sør sto for opplæring og evaluering.

Spesialistutdanning

Vi gjør oppmerksom på at RBUPs spesialistutdanning er i endring og at vi arbeider med ny modell for spesialistutdanning. Informasjon om den nye modellen kommer i løpet av oktober/november 2017.

Hilde Melsom

Jeg er særlig opptatt av tidlig intervensjon med fokus på å støtte foreldre i å se og forstå barnets følelsesuttrykk og hjelpe barnet med følelsesregulering. Samtidig er jeg opptatt av hvordan oppmerksomt nærvær kan være et verktøy for foreldre og oss hjelpere i arbeidet med emosjonsregulering og selvivaretakelse.

Astri Lindberg

Jeg er særlig opptatt av tidlig intervensjon med et helhetlig perspektiv på familien, samt utvikling av hjelperens evne til å møte familiene på mest mulig utviklingsfremmende måter.

Elin Kreyberg

Jeg er særlig opptatt av sammenhengen mellom lek, læring og psykisk helse har opptatt meg både som lærer og spesialpedagog, som terapeut og nå i RBUP. Jeg liker særlig godt å jobbe terapeutisk med ungdom. Jeg er også opptatt av å fornye og videreutvikle en god spesialistutdanning som «leverer» robuste, kompetente og tilstedeværende fagpersoner med spesialistkompetanse som kommer brukerne av dagens og morgendagens tjenester til gode. Det er viktig for meg å være i spennet mellom klinikk og fagutvikling.

Familie for første gang

Familie for første gang er et intensivt oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som har behov for ekstra støtte i graviditet og i barnets to første leveår. RBUP er ansvarlig for å prøve ut programmet i Norge.

Sara Linn Gerhardt

Jeg er særlig opptatt av engasjement for å utvikle verdige måter å tilby utviklingsstøtte og en opplevelse av sammenheng til krenkede barn - ispedd varme, lek og latter!

Renate Stendal

Jeg er særlig opptatt av at våre kurs når ut til de målgrupper som arbeider med barn og unge.

Ingeborg Egebjerg

Jeg er særlig opptatt av det oppmerksomme nærværs betydning i møtene med barn, ungdom og deres familier.

Caroline Lund

Jeg er særlig opptatt av at vi fremstår som en profesjonell organisasjon og at vi når ut til våre målgrupper.

Monica Werner

Jeg er særlig opptatt av at RBUP når ut til sine målgrupper, med det brede tilbudet vi har innen kurs og utdanninger.

Ledernettverk for familiesentre

Ledernettverket for familiesentre er et regionalt nettverk for lederne ved disse sentrene og tilsvarende samorganiseringer av tjenester i kommunene. Hensikten er å gi lederne et samlingssted og nettverk for å utvikle lederrollen, samt å styrke de ulike sentrene.

Eyvind Elgesem

Jeg er særlig opptatt av god ledelse og videreutvikling av barnevernet, og har lang og bred erfaring fra barn og unge-feltet.

Tjenestestøtte

Vi samarbeider med kommuner, spesialisthelsetjenesten og barnevern om kvalitetsarbeid i tjenestene for barn og unge.

PASR - Preschool Anxiety Scale Revised

Etter avtale med Ronald Rapee og hans medarbeidere har Beate Ørbeck og Hanne Kristensen sammen med Benedicte Eyre (ved Leeds CAMH) oversatt The revised Preschool Anxiety Scale.

PASR

Etter avtale med Ronald Rapee og hans medarbeidere har Beate Ørbeck og Hanne Kristensen sammen med Benedicte Eyre (ved Leeds CAMH) oversatt The revised Preschool Anxiety Scale.

RBUP Øst og Sør

RBUP Øst og Sør bidrar til kvalitetsutvikling i tjenester for barn og unges psykiske helse

Kurs og utdanning

RBUP tilbyr kurs, etter- og videreutdanning for tjenestene for barn og unge.