Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: statssekretar i norske kvinners sanitetsforening astrid noklebye heiberg hyller webpogrammet mamma mia

Silje Marie Haga

Silje Marie Haga er forsker ved Spedbarnsnettverket i RBUP og jobber som prosjektleder for Mamma Mia-studien.

Filip Drozd

Filip Drozd er forsker og er involvert i flere prosjekter (blant annet Mamma Mia, Newborn Behavioral Observation (NBO) og Marte Meo med flere).

Carina Lisøy

Jeg er særlig opptatt av forebyggende arbeid, intervensjoner, langsiktig og helhetlig tenkning som sikrer barns oppvekstmiljø.

Kartleggingsverktøy

Her finner du vår oversikt over kartleggingsverktøy som brukes i tjenestene for barn og ungdom, lenker til nettsider og informasjon om hva som kreves for å bruke de ulike verktøyene.

Astrid Furre

Astrid Furre er forsker og særlig opptatt av bruk av tvang i psykisk helsevern for barn og unge, og i barnevernet.

Astrid Austvoll-Dahlgren

Astrid Austvoll-Dahlgren er seniorrådgiver og prosjektleder for «Håndbok for psykisk helsevern: oppsummert forskning og retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge».

Ages & Stages Questionnaires (ASQ)

ASQ er foreldreutfylte skjemaer for kartlegging og en strukturert samtale om barns utvikling.

SDQ

SDQ er et kort screeninginstrument for vurdering av mental helse hos barn/unge. Den første versjonen (for foreldre) ble utviklet av Robert Goodman i England (Goodman 1997).