Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: spesialistutdanningen

Ny spesialistutdanning

RBUP Øst og Sør tilbyr ny modell for spesialistundervisning i barn og unges psykiske helse for seks profesjoner. Undervisningen er praksisnær og kunnskapsbasert (erfaringskunnskap, forskningskunnskap og brukerkunnskap).

Renate Stendal

Renate Stendal er prosjekt- og kurskoordinator. Hennes hovedoppgave er å koordinere og tilrettelegge det praktiske arbeidet for spesialistutdanningen i tillegg til enkeltstående kurs.

Petter Næsje

Petter Næsje er gruppeleder/lærer på spesialistutdanningen innen familieterapi og familiearbeid, og underviser både på metode- og etterutdanningen.

Elin Kreyberg

Elin Kreyberg er seksjonsleder for Utdanning annenlinjetjenester.

Ingerid Aamodt

Ingerid Aamodt er gruppeleder for sosionomprofesjonen i spesialistutdanningen og gruppeleder i den nasjonale satsningen i barnevernfaglig veiledning for nyansatte.

Metodeutdanning i kognitiv atferdsterapi

Kognitiv atferdsterapi er knyttet til behandling av mange ulike psykiske vansker. På RBUP Øst og Sør tilbyr vi et toårig deltidsstudie som gir bred opplæring i grunnleggende forståelse av terapimetoden til bruk i arbeid med barn, unge og familier.

Metodeutdanning i familieterapi

Familieterapi har lenge vært en viktig tilnærming til psykiske, psykosomatiske og mellommenneskelige problemer. RBUP Øst og Sør tilbyr et toårig deltidsstudie som gir en bred innføring i de sentrale og anvendte familieterapeutiske teoriene og arbeidsmetodene på området.

Kristin Frisch Moe

Kristin Frisch Moe er gruppeleder på metodeutdanning i spesialistutdanningen.

Gunnar Nodland

Gunnar Nodland er gruppeleder på spesialistutdanningen.

Anne Faugli

Anne Faugli er gruppeleder på Spesialistutdanningen.

Sveinung Odland

Sveinung Odland er gruppeleder på spesialistutdanningen.

Rune Tvedte

Rune Tvedte er studieleder på spesialistutdanningen.

Heidi Frantzen

Heidi Frantzen er spesialrådgiver og studieleder for barnevernspedagogene på spesialistutdanningen, gruppeleder for videreutdanning i barnevernfaglig veiledning og jobber også med implementering av ny kunnskap i barnevernet.

Spesialrådgiver 60 %

I avdeling spesialisthelsetjenester og statlig barnevern er målet å bidra til kunnskapsbasert praksis i disse tjenestene. Vi vil arbeide tett sammen med tjenestene for å bidra til at barn, unge og deres familier får kompetent og god hjelp. Seksjon Utdanning annenlinje har et særlig ansvar for utdanning og kompetansehevingstiltak rettet mot spesialisthelsetjenesten og andre annenlinjetjenester som arbeider for barn og unges oppvekstmiljø og psykiske helse.

Merete Grasmo

Merete Grasmo er studieleder for sosionomene på spesialistutdanningen og har særskilt ansvar for modulen «Tverrfaglighet, brukermedvirkning og samhandling».

Katrine Sørlie

Katrine Sørlie er gruppeleder på Spesialistutdanningen.

Inger Elisabeth Hodne

Inger Hodne er seksjonsleder for Utdanning førstelinjetjenester og jobber blant annet med tjenestestøtte.

Kurs og utdanning

RBUP tilbyr kurs, etter- og videreutdanning for fagfolk i barnehage, skole, barnevern, kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester for barn og unge.

Leoul Mekonen

Leoul Mekonen er studieleder og driver undervisning innenfor temaet helse- og sosialt arbeid med etniske minoriteter. Leoul underviser også ved spesialistutdanningen om terapeutisk arbeid med barn og unge med annerledes etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn.

Metodeutdanning i sped- og småbarns psykiske helse

Sped- og småbarns psykiske helse er et eget fagområde og et spesifikt klinisk felt. RBUP Øst og Sør tilbyr et toårig deltidsstudie som gir en grundig fordypning i dette fagområdet hvor teori og praksis integreres.