Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: sof_nettet_liten_23april_2015.pdf

Ages & Stages Questionnaires (ASQ)

ASQ er foreldreutfylte skjemaer for kartlegging og en strukturert samtale om barns utvikling.

PASR - Preschool Anxiety Scale Revised

Etter avtale med Ronald Rapee og hans medarbeidere har Beate Ørbeck og Hanne Kristensen sammen med Benedicte Eyre (ved Leeds CAMH) oversatt The revised Preschool Anxiety Scale.

Ruby Catrin Svaler

Jeg er særlig opptatt av service og kvalitet.

Elin Kreyberg

Elin Kreyberg er seksjonsleder for Utdanning annenlinjetjenester.

Metodeutdanning i kognitiv atferdsterapi

Kognitiv atferdsterapi er knyttet til behandling av mange ulike psykiske vansker. På RBUP Øst og Sør tilbyr vi et toårig deltidsstudie som gir bred opplæring i grunnleggende forståelse av terapimetoden til bruk i arbeid med barn, unge og familier.

PASR

Etter avtale med Ronald Rapee og hans medarbeidere har Beate Ørbeck og Hanne Kristensen sammen med Benedicte Eyre (ved Leeds CAMH) oversatt The revised Preschool Anxiety Scale.

Barbro Fedøy

Barbro Fedøy er studieleder og jobber som studiekonsulent for metodefordypningen kognitiv atferdsterapi for barn og unge.

IT-UTVIKLER PÅ JAKT ETTER MENINGSFULL JOBB?

Seksjon for IT og prosjektstøtte ved RBUP Øst og Sør søker en engasjert medarbeider med interesse for teknologi og å finne gode løsninger.

Tore Wentzel-Larsen

Jeg er særlig opptatt av det meste innen statistiske metoder som brukes i forskning innen de aktuelle fagfeltene, særlig har jeg vært opptatt av missing data og i seinere år også kausal analyse.

Elin Olsen Kallevik

Elin Olsen Kallevik er seksjonsleder for prosjekt- og kursadministrasjonen og leder blant annet utviklingen av helsestasjonstjenesten.no, e-læring for barnehageansatte samt RBUPs nye nettsider.

Vil finne ut hva som er viktig for ungdom

«Hva er viktig for deg?» (HEVD) er et forskningsprosjekt for å styrke ungdommers brukermedvirkning i møte med kommunale psykiske helsetjenester.