Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: ruth kari ramleth

Anne Kari Dersyd

Anne Kari er seniorkonsulent og jobber med prosjektkoordinering og administrativ forskningskoordinering.

Kari Slinning

Jeg er særlig opptatt av tidlig intervensjon, tilknytning, betydningen av tidlige risikofaktorer for barns utvikling, spesielt ruseksponering i fosterlivet og psykiske vansker og stress hos mødre i forbindelse med svangerskap og fødsel. Jeg har lang klinisk erfaring i arbeid med spedbarn og risikoutsatte familier.

Spesialistutdanning

Vi gjør oppmerksom på at RBUPs spesialistutdanning er i endring og at vi arbeider med ny modell for spesialistutdanning. Informasjon om den nye modellen kommer i løpet av oktober/november 2017.