Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: oppstart for nurse family partnership i norge

Familie for første gang

Familie for første gang er et intensivt oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som har behov for ekstra støtte i graviditet og i barnets to første leveår. RBUP er ansvarlig for å prøve ut programmet i Norge.

NFP-sykepleier/jordmor: engasjement

Avdeling kommunale barn- og ungetjenester arbeider inn mot førstelinjetjenester. Nurse Family Partnership-programmet (NFP) ble utviklet i USA på 1970-tallet, og har siden blitt videreutviklet og tilpasset for bruk i flere europeiske land.

Hans Bugge Bergsund

Hans Bugge Bergsund er forskningskoordinator og seniorkonsulent, og jobber med evaluering av adopsjonsforberende kurs, oppfølging av fosterhjemsbarn og utprøving av Nurse-Family Partnership i Norge.

NFP-sykepleier/jordmor, engasjement

Avdeling kommunale barn- og ungetjenester arbeider inn mot førstelinjetjenester. Nurse Family Partnership-programmet (NFP) ble utviklet i USA på 1970-tallet, og har siden blitt videreutviklet og tilpasset for bruk i flere europeiske land.

Kristin Lund

Jeg er særlig opptatt av forebygging og tidlig innsats til nybakte familier som har utfordringer knyttet til foreldrerollen og har god tro på hjemmebesøk som arbeidsform.

Bente Kristin Høgmo

Bente Kristin Høgmo er veileder hos Nurse Family Partnership.

Trine Ragde

Seniorrådgiver hos Nurse Family Partnership.

Sølvi Skjørestad Johnsen

Sølvi Skjørestad Johnsen er seniorrådgiver i Nurse Family Partnership.

Brit Espevik

Brit Espevik er konsulent hos Nurse Family Partnership.

Silje Margrethe Jensen

Silje Margrethe Jensen er seniorrådgiver i Nurse Family Partnership.

Hilde Edvardsen

Hilde Edvardsen er konsulent hos Nurse Family Partnership.

Emma Johanne Broberg

Emma Johanne Broberg er rådgiver hos Nurse Family Partnership.

Shjamilla Thoresen

Seniorrådgiver hos Nurse Family Partnership.

Heidi Duesund Hansen

Heidi Duesund Hansen er seniorrådgiver hos Nurse Family Partnership.

Bente Ulleberg

Spesialrådgiver hos Nurse Family Partnership.

Grete Olsen-Hagen

Seniorrådgiver hos Nurse Family Partnership.

Metodeutdanning i familieterapi

Familieterapi har lenge vært en viktig tilnærming til psykiske, psykosomatiske og mellommenneskelige problemer. RBUP Øst og Sør tilbyr et toårig deltidsstudie som gir en bred innføring i de sentrale og anvendte familieterapeutiske teoriene og arbeidsmetodene på området.

Datainnsamlere/intervjuere: timebasert engasjement

Avdeling kommunale barn- og ungetjenester arbeider inn mot førstelinjetjenester. Datainnsamlingen er knyttet til prosjektet «Kunnskapsoverføring i barnevernet: Bedre skoleprestasjoner for barn i risiko» (akronym: KOBA).

Et lavterskeltilbud for engstelige og triste barn

I TIM-studien undersøker vi om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre har nytte av å delta i tiltaket Mestrende Barn.

Eyvind Elgesem

Eyvind Elgesem er assisterende direktør og arbeider med arbeidsformen tjenestestøtte og er tungt inne et stort barnevernsprosjekt i samarbeid med blant andre Bufdir.