Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: nurse family partnership programmet nfp

Familie for første gang (Nurse family partnership)

Familie for første gang (Nurse family partnership - NFP) er et intensivt oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som har behov for ekstra støtte i graviditet og i barnets to første leveår. RBUP er ansvarlig for å prøve ut programmet i Norge.

NFP-SYKEPLEIER, ENGASJEMENT

Avdeling kommunale barn- og ungetjenester arbeider inn mot førstelinjetjenester. Nurse Family Partnership-programmet (NFP) ble utviklet i USA på 1970-tallet, og har siden blitt videreutviklet og tilpasset for bruk i flere europeiske land. Programmet bygger på intensiv og styrkefokusert oppfølging av førstegangsforeldre i utfordrende livssituasjoner, gjennom flere hjemmebesøk fra tidlig i graviditeten og til barnet har fylt 2 år.

Kristin Lund

Kristin Lund jobber som seniorrådgiver i Familie for første gang/Nurse-Family Partnership.

NFP-sykepleier/jordmor, engasjement

Avdeling kommunale barn- og ungetjenester arbeider inn mot førstelinjetjenester. Nurse Family Partnership-programmet (NFP) ble utviklet i USA på 1970-tallet, og har siden blitt videreutviklet og tilpasset for bruk i flere europeiske land.

NFP-sykepleier/jordmor: engasjement

Avdeling kommunale barn- og ungetjenester arbeider inn mot førstelinjetjenester. Nurse Family Partnership-programmet (NFP) ble utviklet i USA på 1970-tallet, og har siden blitt videreutviklet og tilpasset for bruk i flere europeiske land.

Grete Olsen-Hagen

Grete Olsen-Hagen er seniorrådgiver hos Nurse Family Partnership.

Bente Ulleberg

Bente Ulleberg er spesialrådgiver hos Nurse Family Partnership.

Brit Espevik

Brit Espevik er konsulent hos Nurse Family Partnership.

Heidi Duesund Hansen

Heidi Duesund Hansen er seniorrådgiver hos Nurse Family Partnership.

Tine Gammelgaard Aaserud

Tine er seksjonsleder for Nurse-Family Partnership (Familie for første gang) og fagsjef for utprøvingen av programmet i Norge.

Emma Johanne Broberg

Emma Johanne Broberg er rådgiver hos Prosejekt Nurse Family Partnership - Familie for første gang.

Bente Kristin Høgmo

Bente Kristin Høgmo er veileder hos Nurse Family Partnership.

Silje Margrethe Jensen

Silje Margrethe Jensen er seniorrådgiver i Nurse Family Partnership.

Hilde Edvardsen

Hilde Edvardsen er konsulent hos Prosejekt Nurse Family Partnership - Familie for første gang.

Trine Ragde

Trine Ragde er seniorrådgiver hos Nurse Family Partnership.

Shjamilla Thoresen

Shjamilla Thoresen er seniorrådgiver hos Nurse Family Partnership.

Sølvi Skjørestad Johnsen

Sølvi Skjørestad Johnsen er seniorrådgiver i Nurse Family Partnership.

Hans Bugge Bergsund

Hans Bugge Bergsund er forskningskoordinator og seniorkonsulent i Seksjon for sped- og småbarn. Han jobber med evaluering av adopsjonsforberende kurs, oppfølging av fosterhjemsbarn og utprøving av Nurse-Family Partnership i Norge.

Simon-Peter Neumer

Simon-Peter Neumer er forsker og jobber hovedsakelig med forskningsbaserte programmer for forebygging eller behandling av emosjonelle lidelser (for eksempel Mestringskatten, Mestrende barn og SMART). I samarbeid med kolleger er han ansvarlig for gjennomføring av flere større forskningsstudier for å videreutvikle disse programmene og gjøre de tilgjengelig for fagfeltet.

Mindfulness

Det å jobbe med mindfulness, oppmerksomt nærvær, handler om å trene oppmerksomheten sin ut ifra bestemte metoder. På RBUP tilbyr vi ulike kurs innen mindfulness for dere som jobber med barn og unge.