Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: nfp

NFP-sykepleier/jordmor: engasjement

Avdeling kommunale barn- og ungetjenester arbeider inn mot førstelinjetjenester. Nurse Family Partnership-programmet (NFP) ble utviklet i USA på 1970-tallet, og har siden blitt videreutviklet og tilpasset for bruk i flere europeiske land.

NFP-sykepleier/jordmor, engasjement

Avdeling kommunale barn- og ungetjenester arbeider inn mot førstelinjetjenester. Nurse Family Partnership-programmet (NFP) ble utviklet i USA på 1970-tallet, og har siden blitt videreutviklet og tilpasset for bruk i flere europeiske land.

Brit Espevik

Brit er konsulent hos Nurse Family Partnership.

Hilde Edvardsen

Hilde er konsulent hos Nurse Family Partnership.

Familie for første gang

Familie for første gang er et intensivt oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som har behov for ekstra støtte i graviditet og i barnets to første leveår. RBUP er ansvarlig for å prøve ut programmet i Norge.

Heidi Duesund Hansen

Heidi er seniorrådgiver hos Nurse Family Partnership.

Emma Johanne Broberg

Emma Johanne er rådgiver hos Nurse Family Partnership.

Bente Kristin Høgmo

Bente Kristin er veileder hos Nurse Family Partnership.

Silje Margrethe Jensen

Silje Margrethe er seniorrådgiver i Nurse Family Partnership.

Grete Olsen-Hagen

Seniorrådgiver hos Nurse Family Partnership.

Trine Ragde

Seniorrådgiver hos Nurse Family Partnership.

Kristin Lund

Jeg er særlig opptatt av forebygging og tidlig innsats til nybakte familier som har utfordringer knyttet til foreldrerollen og har god tro på hjemmebesøk som arbeidsform.

Shjamilla Thoresen

Seniorrådgiver hos Nurse Family Partnership.

Sølvi Skjørestad Johnsen

Sølvi er seniorrådgiver i Nurse Family Partnership.

Bente Ulleberg

Spesialrådgiver hos Nurse Family Partnership.