Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: nevropsykologi

Kåre S. Olafsen

Jeg er særlig opptatt av sensitiviserende og relasjonelle intervensjoner for foreldre med små barn i barnevernets hjemmebaserte tiltaksarbeid.

Annette Jeneson

Jeg er særlig opptatt av å bidra til effektiv og god gjennomføring av forskningsprosjekter gjennom utvikling av elektroniske datainnsamlingsløsninger og enhetens ekspertise innen forskningskoordinering og statistikk. Jeg er også opptatt av skjæringspunktet mellom IT og virksomhetsstrategi.