Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: nevro erfaringskonferanse 28 29 november 2016 i ar som to dagers apent kurs

Trygghetssirkelen

Circle of Security (COS) Virginia - Trygghetssirkelen er en manualbasert behandlingsmodell som har som mål å fremme trygg tilknytning. Foreldrene inviteres til å reflektere over barnets atferd, følelser og behov, for å fremme mentalisering og utvikle en mer sensitiv og utviklingsstøttende omsorg.

Kompetanse til barselavdelingen

Fra 2016 skjedde det noe med brukertilfredsheten ved barselavdelingen på Bærum sykehus. Foreldrene var plutselig mer fornøyde etter at barselavdelingen hadde begynt å ta i bruk metoden Newborn Behavioral Observation (NBO). RBUP Øst og Sør sto for opplæring og evaluering.

Spesialistutdanning

Vi gjør oppmerksom på at RBUPs spesialistutdanning er i endring og at vi arbeider med ny modell for spesialistutdanning. Informasjon om den nye modellen kommer i løpet av oktober/november 2017.

Familie for første gang

Familie for første gang er et intensivt oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som har behov for ekstra støtte i graviditet og i barnets to første leveår. RBUP er ansvarlig for å prøve ut programmet i Norge.

Elin Kreyberg

Jeg er særlig opptatt av sammenhengen mellom lek, læring og psykisk helse har opptatt meg både som lærer og spesialpedagog, som terapeut og nå i RBUP. Jeg liker særlig godt å jobbe terapeutisk med ungdom. Jeg er også opptatt av å fornye og videreutvikle en god spesialistutdanning som «leverer» robuste, kompetente og tilstedeværende fagpersoner med spesialistkompetanse som kommer brukerne av dagens og morgendagens tjenester til gode. Det er viktig for meg å være i spennet mellom klinikk og fagutvikling.

Annette Jeneson

Annette er seksjonsleder for IT og forskningsstøtte. (Hun er i permisjon frem til november 2017).

Sara Linn Gerhardt

Sara er studieleder for videreutdanningen i miljøterapi og ambulant arbeid. Hun bistår ellers i ulike barnevernfaglige relaterte prosjekter. Sara er for tiden i permisjon.

Renate Stendal

Jeg er særlig opptatt av at våre kurs når ut til de målgrupper som arbeider med barn og unge.

Caroline Lund

Jeg er særlig opptatt av at vi fremstår som en profesjonell organisasjon og at vi når ut til våre målgrupper.

RBUP Øst og Sør

RBUP Øst og Sør bidrar til kvalitetsutvikling i tjenester for barn og unges psykiske helse

Gina Hægland

Gina er studieleder for familieterapi.

Monica Werner

Jeg er særlig opptatt av at RBUP når ut til sine målgrupper, med det brede tilbudet vi har innen kurs og utdanninger.

PASR

Etter avtale med Ronald Rapee og hans medarbeidere har Beate Ørbeck og Hanne Kristensen sammen med Benedicte Eyre (ved Leeds CAMH) oversatt The revised Preschool Anxiety Scale.

Tjenestestøtte

Vi samarbeider med kommuner, spesialisthelsetjenesten og barnevern om kvalitetsarbeid i tjenestene for barn og unge.

Ledernettverk for familiesentre

Ledernettverket for familiesentre er et regionalt nettverk for lederne ved disse sentrene og tilsvarende samorganiseringer av tjenester i kommunene. Hensikten er å gi lederne et samlingssted og nettverk for å utvikle lederrollen, samt å styrke de ulike sentrene.

PASR - Preschool Anxiety Scale Revised

Etter avtale med Ronald Rapee og hans medarbeidere har Beate Ørbeck og Hanne Kristensen sammen med Benedicte Eyre (ved Leeds CAMH) oversatt The revised Preschool Anxiety Scale.

Kurs og utdanning

RBUP tilbyr kurs, etter- og videreutdanning for tjenestene for barn og unge.

Inger-Line Wahl

Jeg er særlig opptatt av at vi i RBUP skal kommunisere godt med alle som trenger oss, og at våre kurs og utdanningstilbud oppleves som nyttige og relevante.