Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: kristin frisch moe

Kristin Frisch Moe

Gruppeleder/Metodeutdanning/Spesialistutdanningen

Kristin Fløtre

Kristin er spesialrådgiver innen spesialisthelsetjenester og statlig barnevern.

Bente Kristin Høgmo

Bente Kristin er veileder hos Nurse Family Partnership.

Kristine Horseng Ludvigsen

Jeg er særlig opptatt av at oppsummert forskning skal være tilgjengelig for alle.

Organisasjon

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) arbeider for å styrke barn og unges psykiske helse gjennom å utvikle gode tjenester.

Kristin Lund

Jeg er særlig opptatt av forebygging og tidlig innsats til nybakte familier som har utfordringer knyttet til foreldrerollen og har god tro på hjemmebesøk som arbeidsform.

Kristin Martinsen

Jeg er særlig opptatt av forebygging og behandling av spesielt angst og depresjon hos barn og ungdom og undervisning og implementering av evidensbaserte tiltak.

CGAS

Helsedirektoratet innfører nye nasjonale retningslinjer for koding av diagnoser i psykisk helsevern for barn og unge etter det multiaksiale klassifikasjonssystemet.

Et lavterskeltilbud for engstelige og triste barn

I TIM-studien undersøker vi om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre har nytte av å delta i tiltaket Mestrende Barn.

Familie for første gang

Familie for første gang er et intensivt oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som har behov for ekstra støtte i graviditet og i barnets to første leveår. RBUP er ansvarlig for å prøve ut programmet i Norge.