Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: knatten anne lise

Lise Mette Eidet

Lise Mette Eidet er forskningskoordinator/rådgiver i Seksjon for oppsummert forskning, forskningsstøtte og formidling. Hun jobber med IN SUM - oppsummert forskning om tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd.

Anne Mellbye

Anne Melbye er designer i Direktørens stab,styrenede organer/strategi /design og jobber med rapporter og maler. Hun leder i tillegg designprosesser og er kommunikasjonsrådgiver.

Anne Andersen

Anne Andersen leder Seksjon for utdanning i behandlingsarbeid og har ansvar for etter- og videreutdanninger i kognitiv atferdsterapi, familieterapi, sped - og småbarns psykiske helse og psykoterapi for barn og unge.

Anne Liv Askeland

Anne Liv Askeland er seniorrådgiver og forskningskoordinator i Forskergruppe folkehelse og forebygging, prosjektene Trygg før 3, Skolehelse.no og HEVD ("Hva er viktig for deg")

Anne Bøe

Anne Bøe jobber som lederstøtte for senterleder Kaja Kierulf.

Ann-Synnøve Willoch

Ann-Synnøve Willoch er regnskapssjef og jobber med lønn og regnskap i Administrasjon IT/ØK/HR

Anne Faugli

Anne Faugli er gruppeleder i Seksjon for spesialistutdanning.

Trygg før 3

I forskningsprosjektet «Trygg før 3» skal forskere fra RBUP, RKBU Midt-Norge/NTNU og BI sammen med ansatte i barnehager og kommunen samarbeide for å fremme barns emosjonelle, sosiale og kognitive utvikling i de daglige samspillsituasjonene i barnehagen.

Klinisk hypnose

RBUP Øst og Sør tilbyr, i samarbeid med Oslo universitetssykehus og Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge, et ettårig studie i klinisk hypnose for bruk i arbeid med barn og unge.

FAGPOLITISK DIREKTØR

Stiftelsen RBUP Øst og Sør skal være en viktig premissleverandør for fag- og tjenesteutvikling i Norge og være synlig i samfunnsdebatten. Vi skal bidra konstruktivt overfor departement og direktorat, mot politikere og overfor tjenestene. Stiftelsens fagpolitikk skal være godt forankret internt og være en viktig del av den faglige plattform for stiftelsen. Vi søker til nyopprettet stilling:

Kontorfaglige utdanninger

Vi i RBUP Øst og Sør tilbyr både utdanninger og fagdager for kontorfaglig ansatte, det vil si for sekretærer, konsulenter, kontorledere og andre som jobber i tilsvarende stillinger i tjenester for barn, unge og deres familier.

Ove Dale

Ove Dale er IT-driftsjef og seniorrådgiver, og har blant annet jobbet med flytting fra Lotus Notes til Office 365.

Grete Lillian Moen

Grete L. Moen er spesialrådgiver med særlig ansvar for familiesentre og barneverntjenester, blant annet for gjennomføring av tjenestestøtteprogrammet i barnevernet.

Elisabeth Hellzén

Elisabeth Hellzén er studieleder i Seksjon for tjenestestøtte og kurs.

Heidi Jacobsen

Heidi Jacobsen jobber som forsker i Seksjon for sped- og småbarn hvor hun blant annet arbeider med en oppfølgingsstudie av sitt doktorgradsprosjekt. Heidi underviser også i tilknytningsrelaterte kartleggingsverktøy til fagpersonell innenfor barnevernet.

Et lavterskeltilbud for engstelige og triste barn

I TIM-studien undersøker vi om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre har nytte av å delta i tiltaket Mestrende Barn.

Spesialrådgiver

Vi søker en person som kan styrke vårt arbeid med kompetanseutvikling for alle som arbeider med forebygging av selvmord og selvskading, i spesialisthelsetjeneste og i kommune.

Tidlig intervensjon - mestrende barn (TIM)

I TIM-studien undersøker vi om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre har nytte av å delta i tiltaket Mestrende Barn. Tiltaket er et lavterskeltilbud for engstelige og triste barn.

Skolehelse

I forskningsprosjektet «Skolehelse» utvikler og prøver forskerne ut et dialogverktøy for helsesøstre i skolehelsetjenesten til bruk i forbindelse med helsesamtalen på 8. trinn. Hensikten med verktøyet er at det skal hjelpe helsesøstre å jobbe i tråd med nasjonale faglige retningslinjer for skolehelsetjenesten.