Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: jobb kunnskapsbasert

Arild Bjørndal

Arild Bjørndal er direktør for stiftelsen som omfatter RBUP, RVTS Øst og RVTS Sør. Han jobber for at vi skal gi god faglig støtte til ledere for barne- og ungetjenestene i kommuner, spesialisthelsetjenesten og i barnevernet.

Inger Elisabeth Hodne

Inger Hodne er seksjonsleder for Utdanning førstelinjetjenester og jobber blant annet med tjenestestøtte.

Brynhildur Axelsdottir

Brynhildur Axelsdottir er biblioteksleder og seniorkonsulent. Hun har faglig ansvar for bibliotektjenstene og deltar bl.a. i prosjekter innen oppsummert forskning.

Karianne Thune Hammerstrøm

Karianne Thune Hammerstrøm er seniorrådgiver og involvert i arbeidet med å lage en BUP-håndbok og jobber med store og små forskningsoppsummeringsprosjekter.

FORSKNINGSKOORDINATOR/RÅDGIVER, VIKARIAT

Seksjon for kunnskapshåndtering har som mål å bidra til kunnskapsbasert praksis ved å produsere og formidle oppsummert forskning med nytteverdi for praksisfeltet. Vi bruker systematiske oversikter som forskningsmetode. I forbindelse med fødselspermisjon søker vi: forskningskoordinator/rådgiver, vikariat.

Thomas Engell

Thomas Engell er doktorgradsstipendiat og jobber med et kunnskapsoverføringsprosjekt hvor hensikten er å styrke det kommunale barnevernets kompetanse til å støtte skolegangen til barn i barnevernet.

Lisbeth Valla

Lisbeth Valla er forsker og jobber i Spedbarnsnettverket i RBUP hvor hun underviser i opplæringsprogrammet Tidlig Inn i regi av BUFdir og Hdir. Temaet er psykisk helse i svangerskap og barselstid.

FORSKER MED FAGANSVAR FOR OPPSUMMERT FORSKNING

Seksjon for kunnskapshåndtering har som mål å bidra til kunnskapsbasert praksis ved å produsere og formidle oppsummert forskning med nytteverdi for praksisfeltet. Vi bruker systematiske oversikter som forskningsmetode. Siden nåværende fagansvarlig/seksjonsleder slutter, søker vi: forsker med fagansvar for oppsummert forskning.

PROSJEKTMEDARBEIDER, 1-årig engasjement i 100 % stilling

I avdeling for spesialisthelsetjenester og statlig barnevern er målet å bistå tjenestene med kvalitetsutvikling og sikre bruk av virksomme metoder. Vårt mål er å arbeide tett sammen med tjenestene for å sikre forskningsbasert hjelp. BUP-håndboka er et spennende nybrottsarbeid som består i å lage et oppslagsverk på nett om effekt av behandlingsformer for barn og unges psykiske helse.

John Kjøbli

John Kjøbli er forsker og jobber som seksjonsleder for Forskergruppe annenlinjetjenester.

Sølvi Biedilæ

Sølvi Biedilæ er spesialbibliotekar og seniorkonsulent, og jobber blant annet med litteratursøk og prosjekter innen oppsummert forskning.

Astrid Austvoll-Dahlgren

Astrid Austvoll-Dahlgren er seniorrådgiver og prosjektleder for «Håndbok for psykisk helsevern: oppsummert forskning og retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge».

Kognitiv atferdsterapi

Kognitiv atferdsterapi er knyttet til behandling av mange ulike psykiske vansker. På RBUP Øst og Sør tilbyr vi et toårig deltidsstudie som gir bred opplæring i grunnleggende forståelse av terapimetoden til bruk i arbeid med barn, unge og familier.

IT-UTVIKLER PÅ JAKT ETTER MENINGSFULL JOBB?

Seksjon for IT og prosjektstøtte ved RBUP Øst og Sør søker en engasjert medarbeider med interesse for teknologi og å finne gode løsninger.

SPESIALRÅDGIVER

Avdeling kommunale tjenester bistår alle tjenester for barn/unge- og familier i kommunene, samt barnehager og skoler i deres kvalitets- og kompetanseutvikling. RBUPs overordnede formål er å være en tjeneste for tjenestene i nært samarbeid med de øvrige regionale kompetansesentrene. Til seksjon for utdanning førstelinjetjenester søker vi:

Metodeutdanning i kognitiv atferdsterapi

Kognitiv atferdsterapi er knyttet til behandling av mange ulike psykiske vansker. På RBUP Øst og Sør tilbyr vi et toårig deltidsstudie som gir bred opplæring i grunnleggende forståelse av terapimetoden til bruk i arbeid med barn, unge og familier.

Hanne Holme

Hanne jobber i seksjonen Utdanning sped- og småbarn og er særlig opptatt av endringsarbeid i tjenestene som retter seg mot de minste barna og deres familier.

Petter Næsje

Petter Næsje er gruppeleder/lærer på spesialistutdanningen innen familieterapi og familiearbeid, og underviser både på metode- og etterutdanningen.

Tove Eriksen

Tove Eriksen jobber som lønn- og regnskapskonsulent.