Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: familieterapi

Metodeutdanning i familieterapi

Familieterapi har lenge vært en viktig tilnærming til psykiske, psykosomatiske og mellommenneskelige problemer. RBUP Øst og Sør tilbyr et toårig deltidsstudie som gir en bred innføring i de sentrale og anvendte familieterapeutiske teoriene og arbeidsmetodene på området.

Sidsel Haug

Sidsel Haug er studieleder for sped- og småbarns psykiske helse samt gruppelærer.

Gina Hægland

Gina Hægland er studieleder for familieterapi.

Anne Andersen

Anne Andersen leder Seksjon for metodeutdanning og har ansvar for etter- og videreutdanninger i kognitiv atferdsterapi, familieterapi, sped - og småbarns psykiske helse og psykoterapi for barn og unge.

Marit Bergum Hansen

Marit Bergum Hansen er nasjonal koordinator for Spedbarnsnettverket.

Morten Hammer

Morten Hammer er studieleder og har ansvar for utdanning av familierterapeuter.

Inger Elisabeth Hodne

Inger Hodne er seksjonsleder for Utdanning førstelinjetjenester og jobber blant annet med tjenestestøtte.

Kåre S. Olafsen

Jeg er særlig opptatt av sensitiviserende og relasjonelle intervensjoner for foreldre med små barn i barnevernets hjemmebaserte tiltaksarbeid.

Merete Grasmo

Merete Grasmo er studieleder for sosionomene på spesialistutdanningen og har særskilt ansvar for modulen «Tverrfaglighet, brukermedvirkning og samhandling».