Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: familieterapi

Metodeutdanning i familieterapi

Familieterapi har lenge vært en viktig tilnærming til psykiske, psykosomatiske og mellommenneskelige problemer. RBUP Øst og Sør tilbyr et toårig deltidsstudie som gir en bred innføring i de sentrale og anvendte familieterapeutiske teoriene og arbeidsmetodene på området.

Familieterapi

Familieterapi har lenge vært en viktig tilnærming til psykiske, psykosomatiske og mellommenneskelige problemer. RBUP Øst og Sør tilbyr et toårig deltidsstudie som gir en bred innføring i de sentrale og anvendte familieterapeutiske teoriene og arbeidsmetodene på området.

Petter Næsje

Petter Næsje er gruppeleder/lærer på spesialistutdanningen innen familieterapi og familiearbeid, og underviser både på metode- og etterutdanningen.

Sidsel Haug

Sidsel Haug er studieleder for sped- og småbarns psykiske helse samt gruppelærer.

Gina Hægland

Gina Hægland er studieleder for familieterapi.

Merete Grasmo

Merete Grasmo er studieleder for sosionomene på spesialistutdanningen og har særskilt ansvar for modulen «Tverrfaglighet, brukermedvirkning og samhandling».

Anne Andersen

Anne Andersen leder Seksjon for utdanning i behandlingsarbeid og har ansvar for etter- og videreutdanninger i kognitiv atferdsterapi, familieterapi, sped - og småbarns psykiske helse og psykoterapi for barn og unge.

Marit Bergum Hansen

Marit er ansatt i seksjonen Stab i stiftelsen RBUP og særlig opptatt av barns utvikling og deres psykiske helse de første leveårene.

Morten Hammer

Morten Hammer er studieleder og har ansvar for utdanning av familierterapeuter.

Kåre S. Olafsen

Kåre S. Olafsen er barnevernsforsker og jobber med opprettelsen av et forsker-praktiker nettverk hvor flere kommunale barneverntjenester inngår. Han er også involvert i et prosjekt som undersøker en skala som måler spedbarns temperament.

Inger Elisabeth Hodne

Inger Hodne leder Seksjon for tjenestestøtte og kurs.

Spesialistutdanning

RBUP Øst og Sør tilbyr spesialistutdanning i barn og unges psykiske helse for barnevernspedagoger, leger, psykologer, pedagoger, sosionomer og sykepleiere. Undervisningen er praksisnær og kunnskapsbasert.