Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: depresjon

Kristin Martinsen

Jeg er særlig opptatt av forebygging og behandling av spesielt angst og depresjon hos barn og ungdom og undervisning og implementering av evidensbaserte tiltak.

Barbro Fedøy

Barbro er studieleder og jobber som studiekonsulent for metodefordypningen kognitiv atferdsterapi for barn og unge.

Et lavterskeltilbud for engstelige og triste barn

I TIM-studien undersøker vi om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre har nytte av å delta i tiltaket Mestrende Barn.

Hans Bugge Bergsund

Hans er forskningskoordinator og seniorkonsulent, og jobber med evaluering av adopsjonsforberende kurs, oppfølging av fosterhjemsbarn og utprøving av Nurse-Family Partnership i Norge.

Carina Lisøy

Jeg er særlig opptatt av forebyggende arbeid, intervensjoner, langsiktig og helhetlig tenkning som sikrer barns oppvekstmiljø.

Kristian Rognstad

Jeg er særlig opptatt av å gjennomføre velbegrunnede, godt designede evalueringer av behandling for å få klarest mulig svar på hvordan vi best kan hjelpe barn og ungdom.