Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: bente ulleberg

Bente Kristin Høgmo

Bente Kristin Høgmo er veileder i seksjonen Prosjekt Nurse Family Partnership - Familie for første gang.

FAMILIE FOR FØRSTE GANG (NFP) HELSESEKRETÆR 50%

Nurse Family Partnership-programmet (NFP) ble utviklet i USA på 1970-tallet, og har siden blitt videreutviklet og tilpasset for bruk i flere europeiske land. Programmet bygger på intensiv og styrkefokusert oppfølging av førstegangsforeldre i utfordrende livssituasjoner, gjennom flere hjemmebesøk fra tidlig i graviditeten og til barnet har fylt 2 år. NFP skal nå prøves ut i Norge, og i den forbindelse søker vi etter en helsesekretær som kan bistå familiesykepleierne i det daglige virke, og i forhold til innsamling av datamateriale.

JORDMOR ELLER HELSESØSTER (NFP-SYKEPLEIER, ENGASJEMENT, ROGALAND)

Stiftelsen RBUP Øst og Sør omfatter tre sentre; virksomheten RBUP Øst og Sør, RVTS Øst og RVTS Sør, og engasjerer om lag 140 årsverk inkludert ledelse og administrasjon på stiftelsesnivå. Vår ambisjon er å være en etterspurt støtte for tjenestene og tjenesteledere. Vi får vårt oppdrag fra myndighetene og skal bidra til bedre kvalitet i alle relevante tjenester, og i folkehelsearbeidet. Vi løser vårt oppdrag ved direkte støtte til ledere og enheter som vi oppnå bedre resultater og gjennom kompetanseprogrammer, annen utdanning, forskning og forbedring av tjenestene og formidling.

Familie for første gang (Nurse family partnership)

Familie for første gang (Nurse family partnership - NFP) er et intensivt oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som har behov for ekstra støtte i graviditet og i barnets to første leveår. RBUP er ansvarlig for å prøve ut programmet i Norge.