Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: På Ramme Alvor.pdf

Ages & Stages Questionnaires (ASQ)

ASQ er foreldreutfylte skjemaer for kartlegging og en strukturert samtale om barns utvikling.

PASR

Etter avtale med Ronald Rapee og hans medarbeidere har Beate Ørbeck og Hanne Kristensen sammen med Benedicte Eyre (ved Leeds CAMH) oversatt The revised Preschool Anxiety Scale.

Astrid Furre

Astrid er forsker og særlig opptatt av bruk av tvang i psykisk helsevern for barn og unge, og i barnevernet.

PASR - Preschool Anxiety Scale Revised

Etter avtale med Ronald Rapee og hans medarbeidere har Beate Ørbeck og Hanne Kristensen sammen med Benedicte Eyre (ved Leeds CAMH) oversatt The revised Preschool Anxiety Scale.

Synne Engh-Hellesvik

Synne er avdelingsdirektør i avdeling for spesialisthelsetjenester og statlig barnevern.

Thomas Kristian Tollefsen

Jeg er særlig opptatt av at barn og ungdommers perspektiv skal løftes frem og tas på alvor, når de mottar hjelp for psykiske vansker.

Spesialrådgiver

Vi søker en person som kan styrke vårt arbeid med kompetanseutvikling for alle som arbeider med forebygging av selvmord og selvskading, i spesialisthelsetjeneste og i kommune.

Gina Hægland

Gina er studieleder for familieterapi.