Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: Høring helsestasjon.pdf

Ages & Stages Questionnaires (ASQ)

ASQ er foreldreutfylte skjemaer for kartlegging og en strukturert samtale om barns utvikling.

Kommunale tjenester

RBUP støtter utviklingen av førstelinjetjenester for barn og unges psykiske helse i kommunene. Vi bidrar gjennom tjenestestøtte, undervisning, kunnskapsformidling og forskning. Her har vi samlet vårt tilbud til deg som jobber i lavterskeltiltak som familiens hus, helsestasjon og skolehelsetjenesten.

PASR - Preschool Anxiety Scale Revised

Etter avtale med Ronald Rapee og hans medarbeidere har Beate Ørbeck og Hanne Kristensen sammen med Benedicte Eyre (ved Leeds CAMH) oversatt The revised Preschool Anxiety Scale.

Kompetanse til barselavdelingen

Fra 2016 skjedde det noe med brukertilfredsheten ved barselavdelingen på Bærum sykehus. Foreldrene var plutselig mer fornøyde etter at barselavdelingen hadde begynt å ta i bruk metoden Newborn Behavioral Observation (NBO). RBUP Øst og Sør sto for opplæring og evaluering.

PASR

Etter avtale med Ronald Rapee og hans medarbeidere har Beate Ørbeck og Hanne Kristensen sammen med Benedicte Eyre (ved Leeds CAMH) oversatt The revised Preschool Anxiety Scale.

Tine Gammelgaard Aaserud

Jeg er særlig opptatt av det forebyggende perspektivet og viktigheten av å komme tidlig i gang med samarbeid med vordende foreldre for bedre psykisk og sosial helse for barn og deres familier. Jeg mener det tverrfaglige samarbeid er avgjørende for å tilby de beste tjenestene.

Synne Engh-Hellesvik

Synne er avdelingsdirektør i avdeling for spesialisthelsetjenester og statlig barnevern.

Tjenestestøtte

Vi samarbeider med kommuner, spesialisthelsetjenesten og barnevern om kvalitetsarbeid i tjenestene for barn og unge.

Lisbeth Valla

Jeg er særlig opptatt av tidlig innsats i forhold til de minste barna og deres familier.

Ellen Solstad Olavesen

Jeg er særlig opptatt av høy kompetanse blant fagfolk og god kvalitet på tjenestene.

Hanne Holme

Hanne er seksjonsleder i Spedbarnsnettverket og leder for nettverkets fagteam for kommunehelsetjenesten. Hun jobber hovedsakelig med tjenestestøtte og nettverkets undervisnings- og opplæringstilbud.