Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: Annet_Seniorutdanning_z.html

Anne Andersen

Anne leder seksjon for metodeutdanning og har ansvar for etter- og videreutdanninger i kognitiv atferdsterapi, familieterapi, sped - og småbarns psykiske helse og psykoterapi for ban og unge.

Anne Liv Askeland

Anne Liv er seniorrådgiver og forskningskoordinator i prosjektene Trygg før 3, Skolehelse.no og HEVD ("Hva er viktig for deg")

Ellen Solstad Olavesen

Jeg er særlig opptatt av høy kompetanse blant fagfolk og god kvalitet på tjenestene.

Anne Mellbye

Jeg er særlig opptatt av at RBUP skal være kjent som en god samarbeidspartner for tjenester som arbeider med barn og unges psykiske helse og at vi skal kommunisere godt internt og eksternt.

Anne Andersen

Jeg er særlig opptatt av at ansatte i tjenestene vi bidrar til, identifiserer seg med tjenestene de jobber i på en slik måte at tjenesten fremstår som et mulighetsrom for vekst og utvikling, hvor ny kunnskap, lokale erfaringer og respektfull ressursutnyttelse går hånd i hånd og åpner for uanede muligheter for alle som deltar.

Ann-Synnøve Willoch

Jeg er særlig opptatt av god service og nøyaktighet.

Et lavterskeltilbud for engstelige og triste barn

I TIM-studien undersøker vi om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre har nytte av å delta i tiltaket Mestrende Barn.

Anne-Lise Knatten

Jeg er særlig opptatt av familien som viktig forebyggende enhet, og av at all hjelp gis godt koordinert fra kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Heidi Frantzen

Jeg er særlig opptatt av å skape gode hverdager for barn og unge. Det innebærer blant annet fokus på familien, andre betydningsfulle relasjoner, beskyttelsesfaktorer og samarbeid mellom systemer i barn og unges liv. I tillegg innebærer det ivaretakelse av de som arbeider i systemene for å sikre medbestemmelse, kontinuitet og refleksjon.

Anne Kari Dersyd

Jeg er særlig opptatt av at barn skal kunne vokse opp i et trygt og inkluderende samfunn.

Elisabeth Hellzén

Jeg er særlig opptatt av de forhold mennesker lever under og hvordan de påvirker mulighetene for å få et godt liv.

Sammen om et forbedret barnevern

Klemetsrudmodellen er den mest utbredte modellen som beskriver hva barnevernansatte skal gjøre i innledende arbeid med barn som har vært utsatt for, eller lever med vold i familien. Barneverntjenesten i Søndre Nordstrand har utviklet modellen og samarbeider nå med RBUP Øst og Sør om evaluering og forbedring.

Unni Rosenkilde

Jeg er særlig opptatt av å være med i front og utvikle nye løsninger for utdanninger og tjenestestøtte.

Barbro Fedøy

Jeg er særlig opptatt av hva barn og unge med depresjon og ulike angstlidelser, tidlig intervensjon og hva som bidrar til god mental helse.

Siri Kjelstad

Jeg er særlig opptatt av å bidra til å gjøre en forskjell, både internt og eksternt, gjennom kvalitet og god service.