Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: Annet_Feltogtema_z.html

Anne Mellbye

Jeg er særlig opptatt av at RBUP skal være kjent som en god samarbeidspartner for tjenester som arbeider med barn og unges psykiske helse og at vi skal kommunisere godt internt og eksternt.

Ann-Synnøve Willoch

Jeg er særlig opptatt av god service og nøyaktighet.

Et lavterskeltilbud for engstelige og triste barn

I TIM-studien undersøker vi om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre har nytte av å delta i tiltaket Mestrende Barn.

Ellen Solstad Olavesen

Jeg er særlig opptatt av høy kompetanse blant fagfolk og god kvalitet på tjenestene.

Anne Andersen

Jeg er særlig opptatt av at ansatte i tjenestene vi bidrar til, identifiserer seg med tjenestene de jobber i på en slik måte at tjenesten fremstår som et mulighetsrom for vekst og utvikling, hvor ny kunnskap, lokale erfaringer og respektfull ressursutnyttelse går hånd i hånd og åpner for uanede muligheter for alle som deltar.

Anne Liv Askeland

Jeg er særlig opptatt av at vår forskning kan være til hjelp for barn og unge.

Anne Kari Dersyd

Jeg er særlig opptatt av at barn skal kunne vokse opp i et trygt og inkluderende samfunn.

Elisabeth Hellzén

Jeg er særlig opptatt av de forhold mennesker lever under og hvordan de påvirker mulighetene for å få et godt liv.

Anne-Lise Knatten

Jeg er særlig opptatt av familien som viktig forebyggende enhet, og av at all hjelp gis godt koordinert fra kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Marit Bergum Hansen

Jeg er særlig opptatt av barns utvikling og deres psykiske helse i de første leveårene.

Unni Rosenkilde

Jeg er særlig opptatt av å være med i front og utvikle nye løsninger for utdanninger og tjenestestøtte.

Reidunn Hallan

Jeg er særlig opptatt av at vi er tydelige og lette å forstå, og at vi når ut til våre målgrupper.

Barbro Fedøy

Jeg er særlig opptatt av hva barn og unge med depresjon og ulike angstlidelser, tidlig intervensjon og hva som bidrar til god mental helse.

Hanne Wilhelmsen Giske

Jeg er særlig opptatt av god informasjonsflyt internt og lettfattelig kommunikasjon eksternt.

Elin Olsen Kallevik

Jeg er særlig opptatt av å utvikle gode informasjonstjenester og verktøy på nett som er brukervennlige og støtter omsorgspersoner og fagfolk i møte med barn og unge.

Organisasjon

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) arbeider for å styrke barn og unges psykiske helse gjennom å utvikle gode tjenester.