Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: Annet_Behandlingsmetode_z.html

Spesialistutdanning

Vi gjør oppmerksom på at RBUPs spesialistutdanning er i endring og at vi arbeider med ny modell for spesialistutdanning. Informasjon om den nye modellen kommer i løpet av oktober/november 2017.

Anne Kari Dersyd

Anne Kari er seniorkonsulent og jobber med prosjektkoordinering og administrativ forskningskoordinering.

Anne-Lise Knatten

Anne-Lise er studieleder og har ansvar for utvikling av kursrekker og dagskurs til kommunale tjenester, hvor også spesialisthelsetjenesten og andre som jobber med barn og unges psykiske helse er velkomne.

Anne Liv Askeland

Anne Liv er seniorrådgiver og forskningskoordinator i prosjektene Trygg før 3, Skolehelse.no og HEVD ("Hva er viktig for deg")

Anne Andersen

Anne leder seksjon for metodeutdanning og har ansvar for etter- og videreutdanninger i kognitiv atferdsterapi, familieterapi, sped - og småbarns psykiske helse og psykoterapi for ban og unge.

Anne Faugli

Anne er gruppeleder på Spesialistutdanningen.

Ellen Solstad Olavesen

Jeg er særlig opptatt av høy kompetanse blant fagfolk og god kvalitet på tjenestene.

Et lavterskeltilbud for engstelige og triste barn

I TIM-studien undersøker vi om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre har nytte av å delta i tiltaket Mestrende Barn.

Heidi Jacobsen

Heidi jobber som forsker i Spedbarnsnettverket hvor hun blant annet arbeider med en oppfølgingsstudie av sitt doktorgradsprosjekt. Heidi underviser også i tilknytningsrelaterte kartleggingsverktøy til fagpersonell innenfor barnevernet.

Anne Andersen

Jeg er særlig opptatt av at ansatte i tjenestene vi bidrar til, identifiserer seg med tjenestene de jobber i på en slik måte at tjenesten fremstår som et mulighetsrom for vekst og utvikling, hvor ny kunnskap, lokale erfaringer og respektfull ressursutnyttelse går hånd i hånd og åpner for uanede muligheter for alle som deltar.

Spesialrådgiver

Vi søker en person som kan styrke vårt arbeid med kompetanseutvikling for alle som arbeider med forebygging av selvmord og selvskading, i spesialisthelsetjeneste og i kommune.

Ove Dale

Ove er IT-driftsjef og seniorrådgiver, og har blant annet jobbet med flytting fra Lotus Notes til Office 365.

Anne Mellbye

Jeg er særlig opptatt av at RBUP skal være kjent som en god samarbeidspartner for tjenester som arbeider med barn og unges psykiske helse og at vi skal kommunisere godt internt og eksternt.

Elisabeth Hellzén

Elisabeth er studieleder.

Ann-Synnøve Willoch

Jeg er særlig opptatt av god service og nøyaktighet.

Familieterapi

Familieterapi har lenge vært en viktig tilnærming til psykiske, psykosomatiske og mellommenneskelige problemer. RBUP Øst og Sør tilbyr et toårig deltidsstudie som gir en bred innføring i de sentrale og anvendte familieterapeutiske teoriene på området.

Heidi Frantzen

Heidi er spesialrådgiver og studieleder for barnevernspedagogene på spesialistutdanningen, og jobber også med implementering av ny kunnskap i barnevernet.

Marit Bergum Hansen

Marit er nasjonal koordinator for Spedbarnsnettverket.