Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: 9B3CA42789D0F4D4C12576F000400AE6

Trygghetssirkelen

Circle of Security (COS), eller trygghetssirkelen på norsk, er en brukervennlig modell for analysere og tolke barns handlinger, følelser og behov for å kunne veilede foreldre i utviklingsstøttende omsorg. Modellen har som mål at barnet utvikler en trygg tilknytning til sine foreldre.

Litteratursøk

Vi tilbyr hjelp til søking og utfører søk i databaser.

Turid Suzanne Berg-Nielsen

Jeg er særlig opptatt av at vi plikter å gi barna våre tilnærmet like muligheter og derfor må biologiske og sosiale forskjeller utjevnes så langt råd er når det offentlige er ansvarlig for deres omsorg og læring. Barna må tidlig nok gis en god sjanse for et godt fremtidig liv med evner til å håndtere også den motgang livet kan føre med seg.

Siri Kjelstad

Jeg er særlig opptatt av å bidra til å gjøre en forskjell, både internt og eksternt, gjennom kvalitet og god service.

Hans Bugge Bergsund

Jeg er særlig opptatt av å bruke god forskningsmetodikk for å oppnå nyttige og relevante resultater som kan komme barn, unge og familier til gode.