Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: 7FDFFB7B3EB66E60C12577AE00676EE5

Elin Olsen Kallevik

Jeg er særlig opptatt av å utvikle gode informasjonstjenester og verktøy på nett som er brukervennlige og støtter omsorgspersoner og fagfolk i møte med barn og unge.

Litteratursøk

Vi tilbyr hjelp til søking og utfører søk i databaser.

Filip Drozd

Jeg er særlig opptatt av å omsette forskning i praksis, og bruke forskningsmetoder for å jobbe systematisk for bedre og sikrere tjenester for barn og unge, og deres familier.

EndNote og publisering

EndNote er et program for å lagre dine referanser.

SDQ

SDQ er et kort screeninginstrument for vurdering av mental helse hos barn/unge. Den første versjonen (for foreldre) ble utviklet av Robert Goodman i England (Goodman 1997).

Hans Bugge Bergsund

Jeg er særlig opptatt av å bruke god forskningsmetodikk for å oppnå nyttige og relevante resultater som kan komme barn, unge og familier til gode.

Ages & Stages Questionnaires (ASQ)

ASQ er foreldreutfylte skjemaer for kartlegging og en strukturert samtale om barns utvikling.

Ingvild Barbara Follestad

Jeg er særlig opptatt av implementering og prosjektkoordinering, god kommunikasjonsflyt og samarbeid mellom RBUP og tjenestene.

Biblioteket

Velkommen til RBUPs bibliotek. Vi hjelper deg med litteratur om barn og unges psykiske helse.

Tjenestestøtte

Vi samarbeider med kommuner, spesialisthelsetjenesten og barnevern om kvalitetsarbeid i tjenestene for barn og unge.

Malin Trædal Flem

Jeg er særlig opptatt av gode arbeidsprosesser, dokumentasjon, deling av informasjon, utvikle arbeidsredskaper, fagforeningsarbeid, prosjektarbeid.

Carina Lisøy

Jeg er særlig opptatt av forebyggende arbeid, intervensjoner, langsiktig og helhetlig tenkning som sikrer barns oppvekstmiljø.

RBUP Øst og Sør

RBUP Øst og Sør bidrar til kvalitetsutvikling i tjenester for barn og unges psykiske helse

Takk for din påmelding

Takk for din påmelding. Du vil om kort tid motta en e-post med bekreftelse på din påmelding.