Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: 3CA1929AFF4BD039C12580DB004E3FAF

Litteratursøk

Vi tilbyr hjelp til søking og utfører søk i databaser.

Trygghetssirkelen

Circle of Security (COS), eller trygghetssirkelen på norsk, er en brukervennlig modell for analysere og tolke barns handlinger, følelser og behov for å kunne veilede foreldre i utviklingsstøttende omsorg. Modellen har som mål at barnet utvikler en trygg tilknytning til sine foreldre.

Elin Olsen Kallevik

Jeg er særlig opptatt av å utvikle gode informasjonstjenester og verktøy på nett som er brukervennlige og støtter omsorgspersoner og fagfolk i møte med barn og unge.

Filip Drozd

Jeg er særlig opptatt av å omsette forskning i praksis, og bruke forskningsmetoder for å jobbe systematisk for bedre og sikrere tjenester for barn og unge, og deres familier.

EndNote og publisering

EndNote er et program for å lagre dine referanser.

RBUP Øst og Sør

RBUP Øst og Sør bidrar til kvalitetsutvikling i tjenester for barn og unges psykiske helse

Carina Lisøy

Jeg er særlig opptatt av forebyggende arbeid, intervensjoner, langsiktig og helhetlig tenkning som sikrer barns oppvekstmiljø.

SDQ

SDQ er et kort screeninginstrument for vurdering av mental helse hos barn/unge. Den første versjonen (for foreldre) ble utviklet av Robert Goodman i England (Goodman 1997).

Ages & Stages Questionnaires (ASQ)

ASQ er foreldreutfylte skjemaer for kartlegging og en strukturert samtale om barns utvikling.

Ingvild Barbara Follestad

Jeg er særlig opptatt av implementering og prosjektkoordinering, god kommunikasjonsflyt og samarbeid mellom RBUP og tjenestene.

Biblioteket

Velkommen til RBUPs bibliotek. Vi hjelper deg med litteratur om barn og unges psykiske helse.

Tjenestestøtte

Vi samarbeider med kommuner, spesialisthelsetjenesten og barnevern om kvalitetsarbeid i tjenestene for barn og unge.

Malin Trædal Flem

Jeg er særlig opptatt av gode arbeidsprosesser, dokumentasjon, deling av informasjon, utvikle arbeidsredskaper, fagforeningsarbeid, prosjektarbeid.

Turid Suzanne Berg-Nielsen

Jeg er særlig opptatt av at vi plikter å gi barna våre tilnærmet like muligheter og derfor må biologiske og sosiale forskjeller utjevnes så langt råd er når det offentlige er ansvarlig for deres omsorg og læring. Barna må tidlig nok gis en god sjanse for et godt fremtidig liv med evner til å håndtere også den motgang livet kan føre med seg.

Siri Kjelstad

Jeg er særlig opptatt av å bidra til å gjøre en forskjell, både internt og eksternt, gjennom kvalitet og god service.