Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: 347DC10346D18C3BC125807D004322E7

Elin Olsen Kallevik

Elin Olsen Kallevik er seksjonsleder for prosjekt- og kursadministrasjonen og leder blant annet utviklingen av helsestasjonstjenesten.no, e-læring for barnehageansatte samt RBUPs nye nettsider.

Litteratursøk

Vi tilbyr hjelp til søking og utfører søk i databaser.

Filip Drozd

Filip Drozd er forsker og er involvert i flere prosjekter (blant annet Mamma Mia, Newborn Behavioral Observation (NBO) og Marte Meo med flere).

Kartleggingsverktøy

Her finner du vår oversikt over kartleggingsverktøy som brukes i tjenestene for barn og ungdom, lenker til nettsider og informasjon om hva som kreves for å bruke de ulike verktøyene.

Gro Vatne Brean

Gro Vatne Brean er spesialrådgiver og har ansvar for videreutdanning i psykoterapi for gravide, og implementeringen av kartleggings- og diagnosesystemet DC 0-3 R.

Ages & Stages Questionnaires (ASQ)

ASQ er foreldreutfylte skjemaer for kartlegging og en strukturert samtale om barns utvikling.

Evaluering i tjenestene

RBUP samarbeider med kommuner, spesialisthelsetjenesten og barnevern om evalueringsarbeid i tjenestene for barn og unge.

Malin Trædal Flem

Malin Trædal Flem er kurskoordinator og jobber blant annet med å fylle databasene med innhold som er relevant for kursdeltakere og arrangører, og annonserer kurstilbud. Hun er for tiden i permisjon.

Tjenestestøtte

Vi samarbeider med kommuner, spesialisthelsetjenesten og barnevern om kvalitetsarbeid i tjenestene for barn og unge.

Fagbibliotek

Velkommen til RBUPs bibliotek. Vi hjelper deg med litteratur om barn og unges psykiske helse.

RBUP Øst og Sør

RBUP Øst og Sør bidrar til kvalitetsutvikling i tjenester for barn og unges psykiske helse

Opplæring i tjenestene

RBUP tilbyr kompetanseheving som kurs og foredrag på forespørsel for tjenester som arbeider med barn og unge og deres familier.

Nettverk for tjenesteledere

RBUP tilbyr flere nettverk for ledere og nøkkelpersoner i tjenestene for barn, unge og deres familier. Nettverkene har som mål å gi faglig støtte, læring og fellesskap.