Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: 22 september vil cand psychol kristin johanne haabrekke vil forsvare sin avhandling

Familie for første gang

Familie for første gang er et intensivt oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som har behov for ekstra støtte i graviditet og i barnets to første leveår. RBUP er ansvarlig for å prøve ut programmet i Norge.

Kristin Martinsen

Kristin er studieleder på utdanningen kognitiv atferdsterapi og underviser herunder i temaer som innføring i kognitiv atferdsterapi, kognitiv atferdsterapi ved angst og depresjon hos barn og unge, og kognitiv atferdsterapi ved lav selvfølelse samt Mestringskatten for barn.

Kristine Amlund Hagen

Kristine Amlund Hagen er spesialrådgiver.

Bente Kristin Høgmo

Bente Kristin Høgmo er veileder hos Nurse Family Partnership.

Litteratursøk

Vi tilbyr hjelp til søking og utfører søk i databaser.

Kristin Espenes

Kristin Espenes er stipendiat og ansatt i seksjonen Forskergruppe annenlinjetjenester.

Kristin Fløtre

Kristin Fløtre er spesialrådgiver innen spesialisthelsetjenester og statlig barnevern.

Emma Johanne Broberg

Emma Johanne Broberg er rådgiver hos Nurse Family Partnership.

Kristine Horseng Ludvigsen

Jeg er særlig opptatt av at oppsummert forskning skal være tilgjengelig for alle.

Tore Wentzel-Larsen

Jeg er særlig opptatt av det meste innen statistiske metoder som brukes i forskning innen de aktuelle fagfeltene, særlig har jeg vært opptatt av missing data og i seinere år også kausal analyse.

Organisasjon

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) arbeider for å styrke barn og unges psykiske helse gjennom å utvikle gode tjenester.

Kristin Lund

Jeg er særlig opptatt av forebygging og tidlig innsats til nybakte familier som har utfordringer knyttet til foreldrerollen og har god tro på hjemmebesøk som arbeidsform.

Kristin Frisch Moe

Gruppeleder/Metodeutdanning/Spesialistutdanningen

Hege Kornør

Hege Kornør er forsker og seksjonsleder for Kunnskapshåndtering. Hun har hatt ansvaret for å bygge opp PsykTestBarn som er et vitenskapelig tidsskrift om måleegenskaper ved tester og kartleggingsverktøy, og IN SUM som er en database over systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd.

PASR - Preschool Anxiety Scale Revised

Etter avtale med Ronald Rapee og hans medarbeidere har Beate Ørbeck og Hanne Kristensen sammen med Benedicte Eyre (ved Leeds CAMH) oversatt The revised Preschool Anxiety Scale.

Post. doc-stipendiat: 100 % engasjement i tre år

Avdeling kommunale barn- og ungetjenester arbeider inn mot førstelinjetjenester. Forskningsrådet har bevilget midler til en post doc.-stipendiat der stillingen er knyttet til prosjektet «kunnskapsoverføring i barnevernet: Bedre skoleprestasjoner for barn i risiko (KOBA)».

Eyvind Elgesem

Eyvind Elgesem er assisterende direktør og arbeider med arbeidsformen tjenestestøtte og er tungt inne et stort barnevernsprosjekt i samarbeid med blant andre Bufdir.

Et lavterskeltilbud for engstelige og triste barn

I TIM-studien undersøker vi om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre har nytte av å delta i tiltaket Mestrende Barn.

Metodeutdanning i familieterapi

Familieterapi har lenge vært en viktig tilnærming til psykiske, psykosomatiske og mellommenneskelige problemer. RBUP Øst og Sør tilbyr et toårig deltidsstudie som gir en bred innføring i de sentrale og anvendte familieterapeutiske teoriene og arbeidsmetodene på området.

PASR

Etter avtale med Ronald Rapee og hans medarbeidere har Beate Ørbeck og Hanne Kristensen sammen med Benedicte Eyre (ved Leeds CAMH) oversatt The revised Preschool Anxiety Scale.