Spedbarnsnettverket

Spedbarnsnettverket har som mål at flere sped- og småbarn og deres familier skal få god hjelp tidlig.

Spedbarnsnettverkets oppgaver er å: 

  • Drive systematisk kompetanseoverføring og implementering i den kommunale helsetjenesten, rusomsorgen, den kommunale barneverntjenesten, psykisk helsevern for barn og unge og statlig regionalt barnevern av kartleggings- og utredningsverktøy, og behandlingsmetodikk.
     
  • Styrke forskningen om tidlig identifisering og hjelpe- og behandlingstiltak til utsatte grupper.
     
  • Gjennomføre prospektive, longitudinelle studier av sped- og småbarn med fokus på anvendt klinisk forskning.
     
  • Bidra med kunnskap om utsatte sped- og småbarn og deres familier til praksisfeltet gjennom forskning av høy internasjonal kvalitet.

29.04.2017  

Organisering

Spedbarnsnettverket har har et nasjonalt mandat og har regionale knutepunkt i alle helseregioner.

Kontakt oss


Marit Bergum Hansen

Avdelingsleder


975 61 432

marit.bergum.hansen@r-bup.no

Les mer om Marit Bergum

Spedbarnsnettverket støtter tjenestene for sped- og småbarn

Forskning om sped- og småbarns psykiske helse


Disse forskningsprosjektene pågår i dag ved Spedbarnsnettverket som på ulikt vis tar for seg sped- og småbarns psykiske helse.

Les mer

ASQ:SE (Ages & Stages Questionnaires: Social-Emotional)


ASQ:SE er foreldreutfylte skjemaer for kartlegging og en strukturert samtale om barnets sosiale og emosjonelle kompetanse. Gjennom bruk av ASQ:SE vil man kunne identifisere barn som trenger videre kartlegging og eventuell utredning. ASQ:SE er et supplement til kartleggingsverktøyet ASQ.

Les mer
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send