Spesialrådgiver 40 %

Avdeling kommunale barn- og ungetjenester arbeider inn mot førstelinjetjenester. Seksjon utdanning førstelinjetjenester bidrar til RBUPs overordnede formål om å være en tjeneste for tjenestene i regionen, i nært samarbeid med de andre regionale kompetansesentrene.

Arbeidsoppgaver:
Være del av seksjonens team som:
•    Behandler henvendelser fra kommunene
•    Bistår tjenestene i oversiktsarbeid og kartlegging utfordringsbilde når det gjelder barn og unges psykiske helse.
•    Bistå tiltaksutforming og evaluering av utfall
•    Gir Implementeringsstøtte
•    Bidrar til oversikt og tydelighet for tjenestene ved samarbeid og samordning av innsats med andre kompetansesentre nasjonalt og regionalt
•    Driver kursvirksomhet og kompetanseheving i kommunene
•    Driver nettverk for tjenesteledere og andre grupper
•    Gir opplæring i evaluering av kompetansetiltak i tjenestene

Vi søker deg som har:
•    Erfaringskompetanse knyttet til kommunetjenestenes oppgaver overfor barn og unge
•    Erfaring med oversiktsarbeid, evaluering og opplæring på fagfeltet
•    Evaluerings- og forskningskompetanse
•    Erfaring med og glede av å formidle
•    Gode samarbeidsevner
•    Mulighet til reiseaktivitet til kommunene i helseregion Øst og Sør

 

For spørsmål om stillingen, kontakt seksjonsleder Inger Hodne på telefon 91826384
Søknad med CV sendes: stilling@r-bup.no, merket
«spesialrådgiver 40 % stilling».
Søknadsfrist: 10.9.2017, søknader vurderes fortløpende.

08.12.2017  

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) skal bidra til kvalitetsutvikling i alle tjenester som arbeider med barn og unges psykiske helse og barnevern.

Vår ambisjon er å være en kunnskapsbasert og etterspurt støtte for tjenestene. Gjennom forskning, utdanning og utviklingsarbeid skal vi bidra til å øke kompetansen og bedre kvaliteten i alle ledd av tjenestene.

RBUP Øst og Sør engasjerer om lag 115 årsverk, inkludert RVTS Øst. Bedre tjenester betyr et bedre liv for barn og unge i Norge.

 

Kontakt oss


Inger Elisabeth Hodne

Seksjonsleder


918 26 384

inger.hodne@r-bup.no

Les mer om Inger

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send