Post. doc-stipendiat: 100 % engasjement i tre år

Avdeling kommunale barn- og ungetjenester arbeider inn mot førstelinjetjenester. Forskningsrådet har bevilget midler til en post doc.-stipendiat der stillingen er knyttet til prosjektet «kunnskapsoverføring i barnevernet: Bedre skoleprestasjoner for barn i risiko (KOBA)».

KOBA har som mål å hjelpe familier med barn i 1.–7. klasse og som mottar hjelpetiltak fra barnevernet med å mestre skolen bedre. Prosjektet vil evaluere både effekten av skolestøtten gjennom et randomisert kontrollert design og kvaliteten på implementeringsprosessen i tjenestene.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå i implementeringen og driften av skolestøtte-tiltaket i KOBA-prosjektet
 • Delta i workshops med arbeidsgrupper i barneverntjenester
 • Analysere, skrive og publisere data med spesielt fokus på effekten av skolestøttetiltaket i tråd med prosjektbeskrivelsen
 • Formidle resultater

Vi søker deg som:

 • Har avlagt doktorgrad innenfor relevant disiplin (f.eks. psykologi, pedagogikk eller medisin) innen de siste fem årene
 • Har interesse for måling av effekt av tiltak
 • Er interessert i barn- og ungefeltet
 • Har god evne til samhandling og dialog
 • Er selvstendig og løsningsorientert
 • Gjerne har erfaring fra barneverntjenesten.
 • Søkere må ha gode språkkunnskaper og beherske nordisk språk og engelsk skriftlig så vel som muntlig.

Vi tilbyr:

 • Engasjement i 3 år
 • Deltagelse i et viktig og aktuelt forskningsfelt
 • Gode pensjons-, forsikrings- og personalordninger
 • Hyggelig arbeidsmiljø i moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og BI

 

Søknad med CV sendes stilling@r-bup.no, merket «post doc. stipendiat KOBA». Søknadsfrist: 30. september 2017. Søknader vurderes fortløpende.

07.07.2017  

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) skal styrke arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern.

Vi driver kunnskaps- og kompetanse-utvikling gjennom undervisning, forskning, utviklingsarbeid og informasjonsvirksomhet.

RBUP Øst og Sør engasjerer om lag 120 årsverk, inkludert Nasjonalt kompetanse-nettverk for sped- og småbarns psykiske helse og RVTS Øst.

Bedre tjenester betyr et bedre liv for barn og unge i Norge.

Kontakt oss


Kristine Amlund Hagen

Spesialrådgiver


934 10 243

kristine.amlund.hagen@r-bup.no

Les mer om Kristine Amlund

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send