NFP-sykepleier/jordmor, engasjement

Avdeling kommunale barn- og ungetjenester arbeider inn mot førstelinjetjenester. Nurse Family Partnership-programmet (NFP) ble utviklet i USA på 1970-tallet, og har siden blitt videreutviklet og tilpasset for bruk i flere europeiske land.

Programmet bygger på intensiv og styrkefokusert oppfølging av førstegangsforeldre i utfordrende livssituasjoner, gjennom flere hjemmebesøk fra tidlig i graviditeten og til barnet har fylt 2 år. Sykepleiefaglig teori og praksis er sentralt i programmet og de overordnede målområder innbefatter sunne svangerskap, barnets helse og utvikling, og foreldrenes økonomiske selvstendighet. NFP prøves nå ut i Sandnes, Stavanger og Time kommuner og i den forbindelse søker vi en engasjert sykepleier/jordmor som skal følge opp egne familier i prosjektperioden.

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre hjemmebesøk til førstegangsforeldre i utfordrende livssituasjoner, fra tidlig i svangerskapet og frem til barnet fyller 2 år utfra NFP-programmets modell og mål
 • Medansvar for programintegritet
 • Sikre at relevante familier rekrutteres til og gjennomfører programmet
 • Bidra til utvikling i det lokale NFP-teamet
 • Bidra til forskning og kvalitetssikring gjennom systematisk datainnsamling
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Vi søker deg som har:

 • Autorisasjon som sykepleier og jordmor
 • Utdanning og erfaring innen forebyggende arbeid med barn og familier inkl. hjemmebesøk
 • Stor arbeidskapasitet og fleksibilitet
 • Personlig egnethet med gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter, og erfaring med å styrke og støtte andre i utfordrende situasjoner
 • Interesse for utprøving av en ny programintervensjon
 • Førerkort og disponere egen bil
 • Politiattest uten merknader
 • Gode engelskkunnskaper er en fordel

Vi tilbyr:

 • Engasjement i 100 % stilling i prosjektperioden, 2,5 år
 • Et skreddersydd opplæringsopplegg
 • Ukentlig veiledning, individuelt og i team
 • Et godt og støttende fagfellesskap i eget NFP-team og i den nasjonale NFP-enheten
 • Gode pensjons-, forsikrings- og personalbetingelser
 • Arbeidssted primært i Sandnes, Stavanger og Time kommuner
 • En nøkkelposisjon i en svært viktig nasjonal utprøving av et spennende program


Søknad med CV sendes tine.aaserud@r-bup.no, merket «NFP-sykepleier SørVest».
Søknadsfrist: 21. august 2017. Søknader vurderes fortløpende.

07.07.2017  

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) skal bidra til kvalitetsutvikling i alle tjenester som arbeider med barn og unges psykiske helse og barnevern.

Vår ambisjon er å være en kunnskapsbasert og etterspurt støtte for tjenestene. Gjennom forskning, utdanning og utviklingsarbeid skal vi bidra til å øke kompetansen og bedre kvaliteten i alle ledd av tjenestene.

RBUP Øst og Sør engasjerer om lag 115 årsverk, inkludert RVTS Øst.

Bedre tjenester betyr et bedre liv for barn og unge i Norge.

Kontakt oss


Tine Gammelgaard Aaserud

Fagsjef


936 12 203

tine.aaserud@r-bup.no

Les mer om Tine Gammelgaard

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send