NASJONAL PROSJEKTKOORDINATOR FOR KOMPETANSESATSING BARNEVERN - vikariat 100 % i 6 måneder

RBUP, RKBUene og RVTS Sør skal på oppdrag fra Bufdir utvikle og tilby en kompetansesatsing for kommunalt barnevern. Det kanaliseres 16 millioner kroner inn i prosjektet i 2017. Prosjektet forventes videreført i 2018. RBUP er Bufdirs avtalemotpart og har det nasjonale prosjektlederansvaret. Avdelingsdirektør Synne Engh-Hellesvik er nasjonal prosjektleder. Kompetansesatsingen har syv komponenter som er fordelt som delprosjekter til kompetansesentrene. I delprosjektene skal det utvikles faglig innhold. Komponentene skal sys sammen til et opplæringsprogram som tilbys og implementeres i kommunale barneverntjenester. Primær målgruppe er kommuner med høy risiko for systemsvikt. Det er en uttalt forventning fra Bufdirs side at opplæringsprogrammet tilbys i alle regioner høsten 2017. Vår koordinator går ut i permisjon og vi søker vikar:

Arbeidsoppgaver

 • Delta inn i utviklingsarbeidet på nasjonalt nivå

 • Bistå i utarbeidelse av prosjekt- og milepælsplaner

 • Redigere dokumenter

 • Skrive og følge opp referater

 • Dokumenthåndtering i SP

 • Tilrettelegge for møter

 • Ansvar for å følge med på overholdelse av frister

 • Budsjettoppfølging

Vi søker deg som

 • Har relevant utdanning på minimum bachelornivå

 • Har gode kommunikasjonsevner

 • Arbeider strukturert og selvstendig

 • Har erfaring med å organisere, følge opp og ha høyt arbeidstempo

 • Har god forståelse for prosjektarbeid og prosjektoppfølging

 • Er utadvendt og omgjengelig

Vi tilbyr

 • 100 % vikariat i 6 måneder

 • Tilsetting så snart som mulig.

 • Varierte oppgaver i et spennende og meningsfullt fagfelt og fagmiljø.

 • Gode pensjons-, forsikrings- og personalordninger.

 • Hyggelig arbeidsmiljø i moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss

Spørsmål om stillingen rettes til avdelingsdirektør Synne Engh-Hellesvik, 924 93 901.

Søknad med CV sendes stilling @r-bup.no merket "prosjektkoordinator vikariat"

Søknadsfrist 8.9.2017. Søknader vurderes fortløpende.

 

11.09.2017  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send