FORSKNINGSKOORDINATOR/RÅDGIVER, VIKARIAT

Seksjon for kunnskapshåndtering har som mål å bidra til kunnskapsbasert praksis ved å produsere og formidle oppsummert forskning med nytteverdi for praksisfeltet. Vi bruker systematiske oversikter som forskningsmetode. I forbindelse med fødselspermisjon søker vi: forskningskoordinator/rådgiver, vikariat.

Arbeidsoppgaver

• Utvikling og drift av RBUPs database og nettsider for systematiske oversikter (IN SUM)
• Utvelgelse, vurdering og oppsummering av systematiske oversikter
• Prosjektkoordinering
• Støtte til produksjon av egne systematiske oversikter
• Bidra til implementering av kunnskapsbasert praksis i RBUP og hos våre målgrupper

Vi søker deg som har

• Utdanning på mastergradsnivå i psykologi, pedagogikk eller relevante helse- eller sosialfag
• Kjennskap til oppsummert forskning og kunnskapsbasert praksis
• God IT-kompetanse og erfaring med  web-publisering
• God muntlig og skriftlig framstillingsevne (norsk)
• Gode samarbeidsevner og som liker teamarbeid
• Evne til å arbeide selvstendig og til å ta initiativ og ansvar

Vi tilbyr

• 1 års vikariat i 100 % stilling
• En utviklende og allsidig jobb i et arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og engasjerte kollegaer
• Fleksibel arbeidstid
• Gode personalordninger
• Hyggelige og moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss


For spørsmål om stillingen kontakt seksjonsleder Hege Kornør tlf. 41225577, hege@r-bup.no eller avdelingsdirektør Kaja Kierulf telefon 93029158 kaja.kierulf@r-bup.no 
Søknad med CV sendes stilling@r-bup.no, merket «Vikariat rådgiver oppsummert forskning»
Søknadsfrist: 4.1.2018
Søknader vurderes fortløpende.

04.12.2017  

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) skal bidra til kvalitetsutvikling i alle tjenester som arbeider med barn og unges psykiske helse og barnevern.


Vår ambisjon er å være en kunnskapsbasert og etterspurt støtte for tjenestene. Gjennom forskning, utdanning og utviklingsarbeid skal vi bidra til å øke kompetansen og bedre kvaliteten i alle ledd av tjenestene.


RBUP Øst og Sør engasjerer om lag 115 årsverk, inkludert RVTS Øst
Bedre tjenester betyr et bedre liv for barn og unge i Norge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send