FORSKER MED FAGANSVAR FOR OPPSUMMERT FORSKNING

Seksjon for kunnskapshåndtering har som mål å bidra til kunnskapsbasert praksis ved å produsere og formidle oppsummert forskning med nytteverdi for praksisfeltet. Vi bruker systematiske oversikter som forskningsmetode. Siden nåværende fagansvarlig/seksjonsleder slutter, søker vi: forsker med fagansvar for oppsummert forskning.

Arbeidsoppgaver

• Faglig oppfølging og veiledning av medarbeidere, mulig personalansvar
• Overordnet ansvar for RBUPs database for systematiske oversikter (IN SUM)
• Utvelgelse, vurdering og oppsummering av systematiske oversikter
• Prosjektledelse
• Produksjon av egne systematiske oversikter
• Bidra til implementering av kunnskapsbasert praksis i RBUP og hos våre målgrupper

 Vi søker deg som har

• Doktorgrad i psykologi, pedagogikk eller relevante helse-/sosialfag
• Erfaring med oppsummering og kritisk vurdering av forskning
• God kjennskap til norske tjenester som arbeider med barn og unges psykiske helse og/eller barnevern
• Prosjektledererfaring
• Gode samarbeidsevner og som liker teamarbeid
• Evne til å arbeide selvstendig og til å ta initiativ og ansvar

Vi tilbyr

• Fast 100 % stilling
• En utviklende og allsidig jobb i et arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og engasjerte kollegaer
• Fleksibel arbeidstid
• Gode personalordninger
• Hyggelige og moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss

  
For spørsmål om stillingen kontaseksjonsleder Hege Kornør tlf. 41225577, hege@r-bup.no eller avdelingsdirektør Kaja Kierulf tlf. 93029158, kaja.kierulf@r-bup.no 
Søknad med CV sendes stilling@r-bup.no, merket «Fagansvarlig oppsummert forskning»
Søknadsfrist: 4.1.2018
Søknader vurderes fortløpende.

04.12.2017  

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) skal bidra til kvalitetsutvikling i alle tjenester som arbeider med barn og unges psykiske helse og barnevern.


Vår ambisjon er å være en kunnskapsbasert og etterspurt støtte for tjenestene. Gjennom forskning, utdanning og utviklingsarbeid skal vi bidra til å øke kompetansen og bedre kvaliteten i alle ledd av tjenestene.


RBUP Øst og Sør engasjerer om lag 115 årsverk, inkludert RVTS Øst
Bedre tjenester betyr et bedre liv for barn og unge i Norge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send