Datainnsamlere/intervjuere: timebasert engasjement

Avdeling kommunale barn- og ungetjenester arbeider inn mot førstelinjetjenester. Datainnsamlingen er knyttet til prosjektet «Kunnskapsoverføring i barnevernet: Bedre skoleprestasjoner for barn i risiko» (akronym: KOBA).

KOBA har som mål å hjelpe familier med barn i 1. -7. klasse og som mottar hjelpetiltak fra barneverntjenesten med å mestre skolen bedre. Prosjektet evaluerer effekten av skolestøtten og kvaliteten på implementeringsprosessen i tjenestene. Vi vil også intervjue ansatte og sluttbrukere om deres opplevde nytte av skolestøtte-tiltaket. Datainnsamlingen foretas før, etter og ved oppfølging av skolestøttetiltaket. Datainnsamlingene vil som regel gjøres i hjemmene til de deltagende familiene, som for det meste bor i og rundt Oslo, Bærum og Drammen. Hvert intervju tar 1.5 til 2 timer å gjennomføre og det vil dreie seg om 1-4 intervjuer i uken. Vi søker opptil 4 intervjuere.

Arbeidsoppgaver:

 • Intervjue familier som deltar i studien
 • Kontakte familier og foreta telefonintervjuer etter hjemmebesøk fra barneverntjenesten
 • Punching og transkribering av fokusgruppe intervjuer
 • Delta på opplæring i hvordan gjennomføre forskningsbasert kartlegging av barn og familier

Vi søker deg som:

 • Er interessert i forskning med barn og familier
 • Har god evne til dialog og kommunikasjon
 • Er detaljert, organisert og vennlig
 • Vi oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke

Vi tilbyr:

 • Timebasert engasjement
 • Deltagelse i et viktig og aktuelt forskningsfelt
 • Gode pensjons-, forsikrings- og personalordninger
 • De som tilsettes vil være en del av KOBAs forskningsteam på RBUP
 • Oppstart august 2017


Søknad med CV sendes stilling@r-bup.no, merket «Datainnsamlere/intervjuere KOBA». 
Søknadsfrist: 30.5.2017. Søknader vurderes fortløpende.
 

11.05.2017  

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) skal bidra til kvalitetsutvikling i alle tjenester som arbeider med barn og unges psykiske helse og barnevern.

Vår ambisjon er å være en kunnskapsbasert og etterspurt støtte for tjenestene. Gjennom forskning, utdanning og utviklingsarbeid skal vi bidra til å øke kompetansen og bedre kvaliteten i alle ledd av tjenestene.

RBUP Øst og Sør engasjerer om lag 115 årsverk, inkludert RVTS Øst.

 
Bedre tjenester betyr et bedre liv for barn og unge i Norge.

Kontakt oss


Kristine Amlund Hagen

Spesialrådgiver


934 10 243

kristine.amlund.hagen@r-bup.no

Les mer om Kristine Amlund

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send